Dyn wedi marw mewn parti anghyfreithlon yn Y Barri

Cyhoeddwyd

Mae dyn wedi marw a dau berson wedi cael eu harestio ar amheuaeth o droseddau cyffuriau yn dilyn parti anghyfreithlon ym Mro Morgannwg.

Dywedodd Heddlu'r De bod tua 2,000 o bobl wedi mynychu'r digwyddiad mewn hen warws yn Y Barri nos Sadwrn.

Mae'r llu yn ymchwilio i farwolaeth dyn 45 oed, oedd wedi teithio i'r digwyddiad o Loegr.

Dywed yr heddlu bod partïon o'r fath yn "broblem genedlaethol" a'u bod wedi monitro'r digwyddiad yn Y Barri "trwy'r nos".

Mae nifer o ddigwyddiadau o'r fath wedi cael eu cynnal yng Nghymru eleni, gan gynnwys un wnaeth bara tri diwrnod yng Ngheredigion ym mis Mehefin.

Ychwanegodd yr heddlu, er bod marwolaeth y dyn yn y parti yn y Barri yn cael ei ymchwilio, nid yw'n cael ei drin fel amheus.