Euog o lofruddiaeth llif gadwyn

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Heddlu Gwent
disgrifiad o’r llun, Roedd Iris Owens yn 75 oed

Mae dyn wedi pledio'n euog i lofruddio ei fam gyda llif gadwyn wrth iddi sychu dillad yn yr ardd.

Fe laddodd Robert Owens, 47 oed, ei fam 75 oed, Iris Owens yn eu cartref yn Ystrad Mynach, Sir Caerffili ym mis Mai.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd fod y ddarlithwraig hanes oedd wedi ymddeol wedi ei tharo gan y llif bum gwaith, ac roedd hefyd wedi ei thagu a'i chicio.

Bydd Owens yn cael ei ddedfrydu ddydd Mawrth.

Clywodd y Barnwr Mrs Justice Nicola Davies fod Owens wedi bod yn torri coed tân cyn iddo ymosod ar ei fam wedi iddi ddychwelyd o'r eglwys.

Dywedodd Christopher Clee QC ar ran yr erlyniad fod cymydog wedi clywed sgrech cyn swn y llif gadwyn:

"Yna fe alwodd Robert Owens am ambiwlans. Yn ystod yr alwad 999 dywedodd: 'Fe aeth fy mam yn wallgo'. Roeddwn wrthi'n torri coed gyda llif gadwyn ac fe aeth fy mam yn wallgo'. Mae'n rhaid i mi roi cusan achub bywyd iddi."

Cafodd Mrs Owens ei disgrifio fel dynes oedd wedi cael addysg ac roedd wedi derbyn gradd er anrhydedd mewn Saesneg pan yn 60 oed. Roedd hi hefyd yn awdures, yn gwirfoddoli i nifer o elusenau ac roedd yn tywys ymwelwyr ar deithiau dwyieithog o dŷ hanesyddol lleol.

Parafeddygon

Clywodd y llys fod dau barafeddyg wedi mynd i'r tŷ yn dilyn yr alwad 999. Cawsant eu tywys i'r ardd gan Owens.

Dywedodd Mr Clee: "Roedd Iris Owens yn gorwedd ar ei chefn. Roedd ganddi rwyg amlwg o ochr chwith ei gwddf, i'w phen ac i ardal ei cheg.

"Fe wnaeth Owens nifer o ddatganiadau yn lleoliad yr ymosodiad. Dywedodd wrth y parafeddyg: 'Fe aeth fy mam yn wallgo'. Rwyf wedi ei lladd ac rwy'n mynd i'r carchar'."

Clywodd y llys fod Owens yn agos iawn at ei fam ac roedd wedi symud i'r cartref yn dilyn ei ysgariad yn 2006.

Wrth amddiffyn Robert Owens, dywedodd Simon Laws QC fod Owens yn derbyn ei fod wedi defnyddio'r llif gadwyn i daro ei fam:

"Does dim ymdrech i leihau'r hyn a wnaeth, mae'n gyfrifol am yr anafiadau hyn.

"Mae wedi ei ddistrywio'n llwyr gan yr hyn a ddigwyddodd yn y foment fer o wylltineb yn yr ardd ac fe fydd yn rhaid iddo fyw gyda'r canlyniadau."

Daeth yr heddlu o hyd i olion heroin a chocên yng ngwaed Owens yn dilyn llofruddiaeth ei fam.

Disgrifiodd y barnwr yr achos fel un "trasig".