Gwrthod awgrym i newid enw maes awyr ar ôl Diana

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC/PA

Mae rheolwr gyfarwyddwr Maes Awyr Caerdydd wedi gwrthod awgrym y dylid ail enwi'r maes awyr er cof am y Dywysoges Diana.

Roedd cyn gynghorydd dinas Caerdydd, Mohammed Sarul Islam o'r farn y byddai'r enw newydd yn gofeb i Diana, fu farw ym mis Awst 1997.

Ond dywedodd Debra Barber bod yr enw presennol yn golygu bod cwsmeriaid yn gallu adnabod lleoliad y maes awyr yn syth.

Ychwanegodd mai penderfyniad Llywodraeth Cymru fyddai newid enw'r safle, gan mai'r llywodraeth sydd yn berchen ar y maes awyr.

Roedd Mr Islam wedi cynnig newid yr enw mewn deiseb gafodd ei chyflwyno i'r Cynulliad. Fe wnaeth 16 o bobl arwyddo'r ddeiseb.

Disgrifiad o’r llun, Mohammed Sarul Islam

Wrth awgrymu na ddylid newid yr enw mewn llythyr at Bwyllgor Deisebau'r Cynulliad, dywedodd Ms Barber bod y gwaith o "farchnata Cymru a'n prif ddinas, Caerdydd... i gwsmeriaid awyrennau" yn bwysig.

"Mae cael ein hadnabod fel Maes Awyr Caerdydd yn ein galluogi i rannu'r neges am Gaerdydd a Chymru allan i'r farchnad yn eglur ac mae modd i'n cwsmeriaid ni adnabod lleoliad y maes awyr yn syth a'r cyswllt gyda'r brif ddinas a'r wlad gyfan," meddai yn y llythyr.

"Felly ni fyddem yn cefnogi'r ddeiseb ac rydym yn awgrymu y dylid cadw enw Maes Awyr Caerdydd."