Parc Gwyddoniaeth: Torri'r dywarchen gyntaf

Cyhoeddwyd

Mae'r gwaith o godi Parc Gwyddoniaeth Menai ar Ynys Môn yn dechrau yn swyddogol ddydd Llun.

Yr Ysgrifennydd Economi Ken Skates fydd yn nodi dechrau'r gwaith yn swyddogol yn Y Gaerwen.

Wrth i'r dywarchen gyntaf gael ei thorri mae Cyfarwyddwr Gweithredol y Parc, Ieuan Wyn Jones, yn dweud ei fod wedi cael sicrwydd bod y £10m gan Lywodraeth Cymru a'r £10m o gronfa Ewrop ar gael ar gyfer y cynllun.

Y gobaith yw y bydd y cynllun, sy'n cael ei arwain gan Brifysgol Bangor, yn annog busnesau ac ymchwilwyr gwyddonol i symud i'r ardal i weithio.

Wrth gael ei holi ar raglen y Post Cyntaf ar BBC Radio Cymru am yr arian sydd eisoes wedi ei addo dywedodd Ieuan Wyn Jones: "Da ni wedi cael sicrwydd bod yr arian yna ar gael i ni tan fyddwn ni angen o, tan fyddwn ni wedi darfod y gwaith o adeiladu'r adeilad cyntaf.

Y gobaith yw agor y Parc yn y flwyddyn academaidd 2017/2018, ac y bydd yn creu 350 o swyddi yn Y Gaerwen erbyn 2020.

Ond rhybuddiodd Ieuan Wyn Jones hefyd y gallai'r bleidlais Brexit gael effaith: "Dwi meddwl beth sydd yn issue yn y tymor pellach ydi fod y cwmniau sydd yn gwneud gwaith ymchwil a fydd angen mynediad i arian ymchwil, fyddan nhw'n cael mynediad wedyn i'r arian ymchwil sydd ar gael yn Ewrop?"