Zeke Wilson, partner paffio Joe Frazier yn ymweld â Chymru

Cyhoeddwyd

Mae Americanwr sydd wedi bod yn bartner paffio i rai o enwau mawr y gamp wedi bod yn ymweld â phentref bach yng Ngheredigion i drafod ei fywyd.

Roedd Zeke Wilson yn ymarfer yn y cylch gyda phaffwyr fel Laurie Howe, Joe Frazier a Leon Spinks yn y 70au.

Nos Fercher fe aeth i bentref Tregroes ger Llandysul, ac yn ôl un o'r trefnwyr roedd hi'n noson 'wych':

"Fe oedd prif sparring partner Laurie Howe amser odd e yn heavyweight champion y byd, amser oedd e dwi'n meddwl yn paratoi gornest yn erbyn Muhammad Ali. Felly os ydych chi yn y cylch yn erbyn y bobl yna chi'n dipyn o baffiwr, i chi'n baffiwr o safon," meddai Peter Davies.

Yn ogystal â hyfforddi gyda'r rhai gorau yn y byd mae Zeke Wilson wedi gwneud enw iddo'i hun tu allan i'r cylch am iddo ennill achos yn llys ffederal America.

Ffynhonnell y llun, AP
Disgrifiad o’r llun,
Joe Fraizer oedd y dyn cyntaf i guro Muhammad Ali yn Efrog Newydd yn 1971

Roedd wedi trefnu gornest focsio ond fe gafodd y drwydded ei thynnu yn ôl.

Fe wnaeth o ddadlau bod hynny wedi digwydd oherwydd lliw ei groen ac fe enillodd ei achos. Mae o rŵan wedi ysgrifennu llyfr yn sôn am ei stori.

Cwrdd mewn tafarn

Trwy lwc yn unig y mae Zeke Wilson yn dod i Gymru meddai Peter Davies, sydd yn Gadeirydd pwyllgor Ysgol Tregroes.

Mae'r pwyllgor wedi prynu'r ysgol ar ôl iddi gau ac yn defnyddio'r safle i gynnal digwyddiadau cymdeithasol: "Odd y mab allan ar fusnes yn Iwerddon, odd e'n cael diod yn un o'r tafarndai lleol a digwydd eistedd wrth y person yna, y sedd yn wag. A'r mab yn gweud, man a man siarad ag e, a Zeke Wilson odd e."

"Wedodd y mab bod e'n dod o Gymru a wedodd e, 'Fydde ddim gwahaniaeth 'da fi ddod i Gymru achos mae traddodiad o baffwyr o safon a diddordeb mawr ym mhaffio yng Nghymru.' A wedodd y mab os chi moen dod fe helpai chi gyda'r trefniadau."

Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd Zeke Wilson yn cwrdd â Enzo Calzaghe ddydd Iau

Yn ogystal â siarad gyda thrigolion Tregroes mae Peter Davies hefyd wedi trefnu ei fod yn ymweld â chlybiau lleol a'r hyfforddwr Enzo Calzaghe, tad y paffiwr Joe Calzaghe a Steve Robinson wnaeth ennill teitl fersiwn y WBO o Bencampwriaeth Pwysau Plu y Byd yn 1993.

Roedd pobl leol yn edrych ymlaen at y digwyddiad nos Fercher meddai ac fe ddaeth 55 o bobl i'r digwyddiad, "y nifer mwyaf ni erioed wedi cael ar gyfer siaradwr gwadd."

Fe hedfanodd Zeke Wilson i Gymru o Iwerddon. Roedd yno am fod ei lyfr yn cael ei droi yn ffilm.

Gobaith Peter Davies yw nad dyma'r unig adeg i'r ddau gwrdd: "Falle ryw ddiwrnod bydd pwyllgor Tregroes yn cael gwahoddiad i viewing y ffilm yn rhywle posh fel Llundain ar y carpet coch ac yn y blaen. Falle yn ein breuddwydion!"