Cymeradwyo cynlluniau ar gyfer ysbyty newydd yn y de

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BIAB
Disgrifiad o’r llun,
Llun artist o'r ysbyty newydd

Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cynllun ar gyfer codi ysbyty newydd i gleifion sydd angen gofal brys neu lawdriniaeth cymhleth yng Ngwent.

Fe fydd Llywodraeth Cymru yn buddsoddi tua £350m ar gyfer y Ganolfan Gofal Arbenigol a Chritigol (CGACh) yn Llanfrechfa Grange i'r dwyrain o Gwmbrân.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Iechyd Vaughan Gething fod costau terfynol y tendr eto i'w cytuno.

"Mae'r CGACh yn rhan allweddol o brosiect uchelgeisiol Dyfodol Clinigol a lansiwyd yn 2004, er mwyn moderneiddio gwasanaethau iechyd yng Ngwent a bydd yn creu awyrgylch arbenigol iawn i helpu trin cleifion sydd angen gofal brys cymhleth ac aciwt yn y rhanbarth.

"Fe fydd yr ysbyty newydd yn arwain at newidiadau yn yr ysbytai aciwt eraill sy'n cael eu rhedeg gan Fwrdd Iechyd Aneurin Bevan, sef ysbytai Brenhinol Gwent, Nevill Hall a St Woolos."

Yn 2014 fe wnaeth adroddiad terfynol Rhaglen De Cymru argymell model oedd yn cynnig pum prif ysbyty aciwt ar gyfer y rhanbarth, gan gynnwys yr CGACh fel un o'r pum safle.

Ychwanegodd Mr Gething: "Rwy'n disgwyl i Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan fynd ati yn awr i adeiladu a chomisiynu'r ysbyty newydd y mae disgwyl iddi agor yn 2022.

"Rwyf hefyd yn disgwyl i fyrddau iechyd lleol ledled De Cymru i gyflymu eu cynllunio rhanbarthol er mwyn sicrhau fod holl fanteision y penderfyniad hwn i gefnogi'r CGACh yn cael eu gwireddu."