Gwiwerod: Dod o hyd i firws angheuol

A red squirrel Image copyright Kev Lewis/Flickr
Image caption Mae niferoedd y gwiwerod coch wedi cynyddu i dros 700 ar Ynys Môn

Mae gwyddonwyr wedi dod o hyd i'r firws angheuol sydd wedi heintio gwiwerod coch ar Ynys Môn ag yng Ngwynedd.

Cafodd profion eu cynnal ar ôl i nifer o'r anifeiliaid gael eu canfod mewn coedwig ger Biwmares.

Dywed arbenigwyr for y gwiwerod wedi profi'n bositif i adenovirus.

Yn ôl Dr Craig Shuttleworth o brifysgol Bangor fe allai'r firws fod yn hynod heintus.

"Yn anffodus rydym hefyd wedi dod o hyd i'r firws am y tro cyntaf mewn anifail yng Ngwynedd yn ochrau Bangor."

Dywedodd Dr Shuttleworth fod anifeiliaid eraill, fel llygod, yn gallu lledu'r haint.

"Mae rhai anifeiliaid yn gallu cario'r firws a heb ddangos unrhyw symptomau, ond mae anifeiliaid eraill yn gallu marw o ganlyniad i'r firws."

Hyd yma mae'r gwiwerod sydd wedi eu heintio wedi bod mewn clystyrau sydd wedi eu hynysu.

"Rydym yn gobeithio na wnaiff y firws ledu ym mhellach."

Mae niferoedd y gwiwerod coch ar Ynys Môn wedi cynyddu o tua 40 yn 1998 i fwy na 700, ac mae cynllun ar y gweill i ailgyflwyno'r anifail i ardal benodol yng Ngwynedd.