Llofruddiaeth Y Rhyl: Arestio person arall

  • Cyhoeddwyd
rhyl

Mae pedwerydd person wedi ei arestio mewn cysylltiad â llofruddiaeth dyn mewn maes parcio yn Y Rhyl.

Roedd tri pherson eisoes yn cael eu holi gan yr heddlu mewn cysylltiad â'r digwyddiad.

Bu farw Mark Mason, oedd yn 48 oed ac yn byw yn lleol, yn dilyn digwyddiad ym maes parcio siop Home Bargains, ger Ffordd Marsh ychydig cyn 19:30 nos Iau.

"Rydym ni'n ddiolchgar am y gefnogaeth rydyn ni wedi ei dderbyn mewn cysylltiad â'r ymchwiliad hwn ac rydyn ni eisiau tawelu meddyliau'r gymuned gyda'r arestiadau hyn," meddai DCI Jason Devonport o Heddlu Gogledd Cymru.

"Fe fydd presenoldeb heddlu yn ardal Y Rhyl yn parhau wrth i ni gasglu tystiolaeth."

Yn ôl yr heddlu roedd Mr Mason wedi teithio i'r maes parcio nos Iau mewn fan Renault Kango, a oedd yn cael ei ddilyn gan gerbyd 4x4 du.

Fe ddaeth y troseddwyr allan o'r cerbyd du, gan ymosod ar y dyn yn y fan a'r lle cyn gadael.

Cafodd Mr Mason ei gludo i Ysbyty Glan Clwyd, lle bu farw'n ddiweddarach.