Atal cwmni peirianneg rhag masnachu?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Safle cwmni Mainport Engineering yn Aberdaugleddau

Fe fydd cais i ddirwyn cwmni Mainport Engineering i ben yn mynd gerbron yr Uchel Lys yn Llundain ddydd Llun.

Mae'r camau yn erbyn y cwmni o Sir Benfro wedi cael eu cymryd gan y Swyddfa Dreth (HMRC), a'r wythnos diwethaf fe gyhoeddodd y cwmni eu bod wedi mynd i ddwylo'r gweinyddwyr.

Cafodd safle cynhyrchu newydd gwerth £1.8m ei agor gan Mainport Engineering yn Aberdaugleddau ym mis Mawrth llynedd, gyda £650,000 o gymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru.

Y bwriad bryd hynny oedd creu 30 o swyddi newydd, yn ogystal â gwarchod dros 150 o swyddi oedd eisoes yno.

Fis diwethaf fe gafodd y cwmni wybod fod HMRC yn cymryd camau yn eu herbyn. Mewn neges ar eu peiriant ateb yr wythnos diwethaf dywedodd Mainport Engineering eu bod yn nwylo'r gweinyddwyr ond y bydden nhw'n ailagor eu swyddfeydd ddydd Llun.

Cafodd y cwmni ei sefydlu yn 1990 er mwyn, "darparu gwasanaeth peirianyddol cyflawn i'r diwydiannau Petrogemegol, Prosesu Bwyd, Trin Dŵr a Chynhyrchu Trydan."

'Cyfnod ansicr'

Pan agorwyd eu ffatri newydd gwerth £1.8 dywedodd Llywodraeth Cymru y byddai'n "diogelu dyfodol hir dymor y cwmni ac yn eu galluogi i wneud y gorau o'r dechnoleg beirianyddol ddiweddaraf, sicrhau cytundebau tymor hir a chreu swyddi newydd".

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru ddydd Iau: "Mae hwn yn gyfnod ansicr i'r cwmni, ei weithwyr a'u teuluoedd.

"Rydym yn cadw golwg fanwl ar y sefyllfa ac yn ystyried sut y gallwn gynnig cefnogaeth i'r gweithwyr fydd yn diodde' drwy raglenni Llywodraeth Cymru fel REACT os fydd y cwmni'n mynd i'r wal yr wythnos nesaf."

Dywedodd llefarydd ar ran HMRC nad oedden nhw'n gwneud sylwadau ar faterion treth unigol, ond mai eu bwriad nhw oedd sicrhau gwerth am arian i'r trethdalwyr a chredydwyr.