Rhybudd am beryglon ar ôl i dân gwyllt anafu dynes

Cyhoeddwyd

Mae'r gwasanaeth tân wedi rhybuddio ynglŷn â pheryglon tân gwyllt masnachol wedi i ddynes yn Sir y Fflint gael ei hanafu.

Cafodd swyddogion eu galw am 21:45 nos Sadwrn i ddigwyddiad yn Garden City yn dilyn anafiadau i ddynes oedd wedi ceisio cynnau tân gwyllt.

Cafodd ei thrin am losgiadau, ac fe gafodd un person arall eu hanafu yn y digwyddiad.

"Mae cynnyrch tân gwyllt masnachol wedi eu dylunio i gael eu defnyddio gan bobl sydd wedi cael eu hyfforddi'n broffesiynol," meddai Stuart Millington, Uwch Reolwr Diogelwch Tân gyda Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru.

"Yr yr achos yma ni ddilynwyd y cyfarwyddiadau, ac o ganlyniad fe gafodd dau o bobl eu trin am anafiadau.

"Rydyn ni'n annog pawb i ddilyn y Côd Diogelwch Tân Gwyllt. Bob blwyddyn mae cymaint o bobl yn cael eu llosgi a'u hanafu'n wael yr adeg hon o'r flwyddyn wrth gynnau coelcerthi a thân gwyllt."

Ychwanegodd y dylai pobl fynychu digwyddiadau lleol sydd wedi'u trefnu, yn hytrach na cheisio chynnal digwyddiadau sydd yn cynnwys coelcerthi a thân gwyllt yn eu gerddi eu hunain.