Cyngor Penfro yn penderfynu trosglwyddo gwasanaethau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Ceridwen/Geograph

Mae Cyngor Sir Penfro wedi cymeradwyo cynllun arbed arian sy'n golygu fod gwasanaethau yn cael eu trosglwyddo i gyrff allanol.

Mae'r penderfyniad yn golygu y bydd gwasanaethau diwylliant a hamdden yn cael eu rheoli gan ymddiriedolaeth elusennol, a chorff allanol arall yn gyfrifol am dwristiaeth.

Fe wnaeth y cyngor drafod y cynigion ddydd Llun.

Y nod meddai llefarydd yw "gwneud arbedion ariannol sylweddol".

Ond mae undeb Unsain wedi dweud bod yr awdurdod lleol yn gweithredu ar sail "addewidion amheus a pheryglus".

Mae'r newidiadau arfaethedig yn golygu y gallai llyfrgelloedd, canolfannau hamdden a chaeau chwaraeon gael eu rheoli'n allanol.

Mae ymgynghorwyr wedi dweud y gallai'r cynlluniau arbed £1.6miliwn i'r cyngor dros y pum mlynedd nesaf.

"Y prif reswm dros fwrw 'mlaen â'r broses yma oedd ceisio dod o hyd i ffordd newydd o wneud arbedion ariannol sylweddol wrth warchod gwasanaethau hanfodol," meddai llefarydd ar ran y cyngor.

Mwy o rôl i gyrff allanol?

Mae Unsain fodd bynnag wedi casglu cannoedd o lofnodion ar ddeiseb yn galw ar y cyngor i beidio â throsglwyddo mwy o gyfrifoldebau dros wasanaethau i gyrff allanol.

"Mae'r cyngor yn barod i golli ei gwasanaethau gwych ar sail addewidion amheus a pheryglus gan ymgynghorwyr sydd wedi cael eu talu'n ormodol," meddai ysgrifennydd cangen Sir Benfro Unsain, Vic Dennis.

Ond yn ôl yr Athro Steve Martin o Brifysgol Caerdydd, mae lle i fwy o gynghorau wneud arbedion wrth gael cyrff allanol i fod yn gyfrifol am rhai gwasanaethau.

"Mae cynghorau Cymru wedi cael setliad da o'i gymharu â Lloegr yn y blynyddoedd diwethaf, ond maen nhw'n dal i deimlo pwysau ar eu cyllidebau," meddai.

Straeon perthnasol