Llywodraeth Cymru yn lansio arolwg i holi barn athrawon

Cyhoeddwyd

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y byddan nhw'n lansio Arolwg Cenedlaethol yn holi barn athrawon a gweithwyr addysg.

Bwriad yr arolwg fydd gofyn i weithwyr y proffesiwn am y materion sy'n effeithio arnynt, ac fe allai'r canlyniadau fod yn sail ar gyfer polisïau'r dyfodol.

Bydd yr arolwg yn cynnwys athrawon a gweithwyr cymorth mewn ysgolion ac mewn lleoliadau addysg bellach, gan gynnwys gweithwyr cyflenwi.

"Rwy am weithio'n agos â'r proffesiwn i helpu athrawon i fod cystal ag y gallan nhw fod, gan godi statws y proffesiwn yn gyffredinol," meddai'r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams.

"Heb athrawon brwd, sy'n cael eu gwerthfawrogi ac sydd â'r sgiliau angenrheidiol, allwn ni ddim cynnig i'n dysgwyr y cyfleoedd addysgol y maen nhw'n eu haeddu."

Gofyn am y Gymraeg

Mae disgwyl i'r arolwg ofyn am themâu gan gynnwys datblygiad proffesiynol, rheoli perfformiad, llwyth gwaith, y cwricwlwm ac asesu, a'r iaith Gymraeg.

Dywedodd y llywodraeth y byddai'n costio £46,000 ac y byddai'r arolwg ar gael i'w llenwi ar-lein tan ddydd Gwener 2 Rhagfyr.

"Dyma'r tro cyntaf i'r gweithlu addysg yng Nghymru gael y cyfle i ddweud eu dweud am bopeth sy'n effeithio arnyn nhw - o lwyth gwaith i reoli perfformiad," meddai Angela Jardine, Cadeirydd Cyngor y Gweithlu Addysg

"Mae'n gyfle gwych i staff ar hyd a lled y wlad leisio eu barn gyda'r bwriad o ddylanwadu ar bolisi addysg y dyfodol. Byddwn ni'n ystyried y canlyniadau yn ofalus, gan obeithio eu cyhoeddi ym mis Ionawr 2017."