Anaf difrifol wedi i gar daro gorsaf fws yng Nghasnewydd

Cyhoeddwyd

Mae un person wedi cael eu cludo i'r ysbyty wedi i gar daro gorsaf fysiau yng Nghasnewydd yn oriau man y bore ddydd Sul.

Dywedodd Heddlu Gwent fod y gwrthdrawiad wedi digwydd am tua 6:00 ar Heol Caerdydd yn y ddinas, yn agos i siopau Maesglas.

Cafodd dau o bobl eu hanafu, gydag un ohonynt yn cael eu cludo i Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd ag anafiadau difrifol.

Mae'r ffordd i'r gorllewin yn parhau i fod ar gau, ac mae goleuadau dros dro wedi cael eu gosod er mwyn cynorthwyo llif y traffig.