Arestio chwech o fechgyn am gamymddwyn yng Nghasnewydd

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu wedi arestio chwech o fechgyn yng Nghasnewydd yn dilyn ymddygiad gwrth-gymdeithasol ddydd Sadwrn.

Cafodd swyddogion eu galw am 16:10 y prynhawn yn dilyn adroddiadau bod pobl ifanc ar feiciau yn rhwystro ffordd ger cylchfan Parc Tredegar, gan achosi problemau traffig.

Fe lwyddodd yr heddlu eu symud oddi yno, a dod â nhw i stop ger Heol Cas-gwent.

Roedd y bechgyn gafodd eu harestio rhwng 13 a 18 oed. Cafodd un o'r bechgyn rybudd, ac mae pedwar ohonynt wedi eu rhyddhau ar fechnïaeth wrth i'r heddlu gynnal ymchwiliadau.

Mae un wedi ei gadw yn y ddalfa ar ôl cael ei arestio ar amheuaeth o anrhefn, twyll ariannol, gwrthsefyll arestiad ac ymosod ar swyddog cynorthwyol cymunedol.

Daw'r arestiadau diweddaraf yn sgil anrhefn yn ardal Pillgwenlli'r ddinas yr wythnos diwethaf, gydag wyth o bobl eisoes wedi'u harestio yn sgil hynny.

Dywedodd yr Uwcharolygydd Glyn Fernquest: "Y realiti yw bod y bobl hyn yn effeithio'u dyfodol wrth fod yn rhan o ymddygiad o'r math yma, ac fe fydd rhai yn cael record droseddol am eu gweithredoedd.

"Mae'r anrhefn diweddaraf yn dod yn sgil arestiadau a chyhuddiadau yn ymwneud â'r anrhefn ym Mhillgwenlli yn gynharach yn y mis. Dydyn ni ddim am dderbyn y math yma o ymddygiad, ac fe fyddwn ni'n gweithredu."