Cymraes yn canfod cariad yn Jyngl Calais ar ôl ysgariad

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Getty Images
disgrifiad o’r llunRoedd miloedd o bobl yn byw yng ngwersyll y Jyngl yn Calais wrth geisio canfod ffordd o gyrraedd Prydain

Mae dynes o Gymru yn dweud i'w phriodas chwalu oherwydd yr amser a'r arian roedd hi wedi'i roi tuag at waith gwirfoddoli yn y 'Jyngl' yn Calais.

Dywedodd Helen, sydd yn 28 oed a ddim eisiau rhoi ei henw llawn, ei bod hi wedi teithio i'r gwersyll yn Ffrainc rhyw bymtheg gwaith bellach gan gynnig cymorth a mynd â nwyddau i'r ffoaduriaid yno oedd yn ceisio croesi i Brydain.

Ond fe wnaeth hynny arwain at ysgariad gyda'i gŵr, oedd ddim yn cytuno â'i gwaith, a hynny wedi wyth mlynedd o briodas a dau o blant gyda'i gilydd.

Mae hi bellach wedi disgyn mewn cariad â chyfieithydd o Afghanistan a gyfarfu yn y Jyngl, ac yn gobeithio sicrhau ei fod yn medru dod i Brydain i fyw.

ffynhonnell y llun, UGC
disgrifiad o’r llunHelen (chwith) a'i chwaer-yng-nghyfraith Sophie, oedd hefyd wedi gwirfoddoli yn Calais

Fe ddechreuodd Helen wirfoddoli yn y Jyngl ar ôl dilyn ei chwaer-yng-nghyfraith Sophie yno ar un trip i'r gwersyll - sydd bellach wedi cael ei chlirio'n derfynol.

Fe drodd un ymweliad yn nifer, a chyn pen dim roedd hi wedi gwneud ffrindiau â rhai o'r ffoaduriaid ac yn dychwelyd gyda nwyddau iddynt bob tro roedd hi yno.

Ond roedd y teithiau cyson i Ffrainc - a'r miloedd a wariodd arnynt - yn "hoelen yn arch" ei pherthynas â'i gŵr, meddai, oedd eisoes wedi bod yn un anodd.

"Mae effaith y gwirfoddoli wedi bod yn enfawr," meddai Helen, sydd yn gweithio mewn cartref gofal i blant a phobl ifanc yn ne Cymru.

"Mae adegau wedi bod pan dw i wedi rhoi Calais o flaen popeth, cyn fy mhlant, cyn fy ngwaith, cyn fy nheulu. Mae hyn wedi cael effaith ar fy mywyd dydd i ddydd."

ffynhonnell y llun, Getty Images
disgrifiad o’r llunFe wnaeth Helen gyfarfod ei phartner newydd mewn canolfan feddygol yn y gwersyll

Yn y gwersyll, fe wnaeth Helen gyfarfod â dyn o Afghanistan oedd yn gwneud gwaith cyfieithu wrth aros am ei gyfle yntau i groesi i Brydain, ble mae ganddo deulu.

"O'r diwrnod cyntaf nes i gyfarfod e rydyn ni wedi siarad am oriau bob dydd," meddai Helen, a chyn pen dim roedden nhw wedi disgyn mewn cariad.

"Bob tro bydden i'n mynd i'r Jyngl bydden i'n trefnu i'w gyfarfod."

Priodi

Bellach, â'r gwersyll wedi cau, mae partner Helen wedi cael ei symud i Lyon, ond mae'n wynebu cael ei anfon i'r Eidal gan yr awdurdodau, am mai o'r wlad honno y teithiodd i Ffrainc.

Yr unig opsiwn ar gyfer dod ag ef i Brydain, meddai Helen, yw i'r ddau ohonyn nhw briodi.

"Mae pawb yn dweud mod i'n wallgof, ond dyna'r unig ffordd cyfreithiol iddo fe ddod yma," esboniodd.

"Ac fe fydd e'n wahanol byw gydag e yn hytrach na'i weld am benwythnos hir bob mis. Bydd yn rhaid i'r ddau ohonom ni addasu."

Dyna pam y mae hi nawr yn bwriadu cymryd saib o'r gwaith gwirfoddol yn cynorthwyo ffoaduriaid.

"Mae'n achosi cymaint o straen emosiynol fel bod rhaid i mi gymryd cam yn ôl a chanolbwyntio ar fy nheulu - gweithio ar y berthynas â fy mhlant a helpu fy mhartner i ddod yma'n gyfreithlon."

Stori: Chris Bell

Straeon perthnasol