Agor arddangosfa gelf gyntaf dioddefwr PTSD yn Abertawe

  • Cyhoeddwyd
Seamas JohnstonFfynhonnell y llun, Seamas Johnston
Disgrifiad o’r llun,
Seamas Johnston gyda rhai o'i luniau

Mae Gwyddel sydd wedi bod yn dioddef o Anhwylder Straen Wedi Trawma (PTSD) wedi agor ei oriel gelf gyntaf - dri mis yn unig ar ôl paentio am y tro cyntaf.

Ers 18 mlynedd mae Seamas Johnston, sydd yn 49 oed, wedi bod yn byw yn Abertawe gyda'i wraig Emma Cownie, sydd yn artist adnabyddus yn lleol.

Dim ond ar ôl diagnosis diweddar o'i gyflwr y cafodd Mr Johnston ei annog i godi'r brws paent.

Mae'r gŵr o Ogledd Iwerddon yn credu bod ei PTSD wedi deillio yn wreiddiol o ddigwyddiadau trawmatig a welodd yn ystod ei blentyndod yn ninas Derry yn ystod y trafferthion yno.

Ond doedd e ddim yn gwybod ei fod yn dioddef o'r cyflwr nes eleni, pan ddechreuodd ei wraig Emma gael symptomau tebyg yn dilyn damwain car.

Goresgyn ofnau

Ers ei ddiagnosis mae Mr Johnston wedi bod yn mynd i sesiynau therapi - ond cafodd ei annog hefyd gan Emma i droi at gelf er mwyn lleihau'r pwysau yr oedd yn ei deimlo, rhywbeth oedd wedi gweithio iddi hi.

"Roedd angen i mi ddod dros y broblem o hyder, a'r ofn bod gen i ormod i'w ddysgu. Ond yn raddol, gyda phob llun, fe ddechreuodd yr ofn hwnnw ddiflannu," esboniodd Seamas Johnston.

"Dim ond drwy weld symptomau PTSD Emma yr oeddwn i'n medru dod i delerau â fy nghyflwr fy hun. Mae cymaint o wadu yn ymwneud â'r cyflwr yma; mae'n ffordd o ddelio â'r trawma ar y pryd, ond mae'n rwystr wedyn wrth geisio gwella flynyddoedd wedyn."

Ffynhonnell y llun, Picasa
Disgrifiad o’r llun,
Perchennog Tŷ Coffi Brynmill, Rickey Miller, yn sefyll ger llun o'i hun

Mae Seamas Johnston bellach wedi paentio dros 30 o luniau, ac maen nhw'n cael eu harddangos yn Nhŷ Coffi Brynmill yn Abertawe y penwythnos hwn.

Dywedodd ei fod nawr yn gobeithio rhoi ail arddangosfa at ei gilydd yn edrych ar bobl sydd wedi brwydro yn erbyn dibyniaeth ar rywbeth, neu broblemau iechyd meddwl.

"Weithiau mae rhywbeth creadigol fel celf yn gallu bod o gymorth gyda gwella therapïol ar gyfer pobl â PTSD," meddai.