Tân ar gampws Coleg Gŵyr yn Abertawe 'ddim yn fwriadol'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Dimitris Legakis

Mae'r gwasanaeth tân wedi dweud nad oedd tân a ddinistriodd ran o adeilad Coleg Gŵyr yn Abertawe wedi'i ddechrau'n fwriadol.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i Gampws Tŷ-Coch y coleg yn ardal Sgeti ychydig cyn 04:30 fore Gwener, ar ôl i fflamau orchuddio rhannau o ail a thrydydd llawr yr adeilad pedwar llawr.

Y grêd yw fod y tân wedi deillio o lyfrgell y coleg, ond dyw'r gwasanaeth tân ddim wedi rhoi manylion ynglŷn â'r union fan a ddechreuodd, na'r rheswm dros y tân.

Mae'r coleg ar hyn o bryd yn asesu'r sefyllfa i benderfynu os gall rhan o'r adeilad ailagor ddydd Llun, pan fydd 2,000 o fyfyrwyr yn dychwelyd ar ôl gwyliau'r hanner tymor.

Ffynhonnell y llun, Scott Rees
Disgrifiad o’r llun, Roedd y tân fore Gwener wedi dinistrio rhan sylweddol o adeilad y campws

"Mae asesiad cychwynnol wedi dangos bod y tân wedi dechrau yn y llyfrgell ar lawr C, gan achosi difrod sylweddol," meddai datganiad gan y coleg ddyd Sadwrn.

"Fodd bynnag, erbyn prynhawn ddoe roedd y coleg wedi derbyn newyddion gan y peiriannwyr strwythurol bod yr adeilad wedi aros yn strwythurol gadarn. Mae hyn wedi ein galluogi i roi Tîm Adfer at ei gilydd.

"Am 8:00 bore 'ma fe wnaeth Tîm Ymateb Brys y coleg gyfarfod â chontractwyr er mwyn dechrau gwaith clirio ar loriau A, B a D, a'r holl risiau a choridorau. Mae'r tîm technoleg gwybodaeth hefyd yn gweithio i sicrhau bod y gwasanaethau'n rhedeg mor fuan â phosib.

"Mae'r coleg yn parhau i weithio â nifer o asiantaethau gan gynnwys y gwasanaeth tân, yr heddlu ac yswirwyr."