Galw am gosbi cwmnïau ffonau symudol am dorri addewidion

ffonau Image copyright Reuters

Mae Aelod Seneddol Ceredigion wedi galw am ddirwyo cwmnïau ffonau symudol os nad ydyn nhw'n cadw at addewidion i wella rhwydweithiau.

Daeth sylwadau Mark Williams yn dilyn adroddiad gan grŵp o ASau yn dweud y dylai cwsmeriaid gael defnyddio rhwydweithiau amrywiol os ydyn nhw mewn ardaloedd ble nad oes signal da.

Dywedodd yr adroddiad bod gan 17 miliwn o bobl ar draws Prydain signal ffôn gwael yn eu cartref, a bod 525 ardal ble nad oedd y rhwydwaith yn cyrraedd.

Yn eu hymateb dywedodd y cwmnïau ffonau symudol eu bod yn gweithio'n galed i geisio gwella eu rhwydwaith.

Yn ôl yr adroddiad roedd 13% o bobl Prydain yn anhapus â'r gwasanaeth ar eu rhwydwaith - ond roedd hynny'n cynyddu i 31% mewn ardaloedd gwledig, sydd yn cynnwys y rhan fwyaf o Gymru.

Cymru oedd hefyd â'r canran isaf o ran mynediad at gyswllt 4G, gyda hynny ond yn bosib ar ffonau symudol 35% o'r amser - 10% yn is nag unrhyw ras arall o'r wlad.

'Llenwi'r bylchau'

Nododd y grŵp trawsbleidiol o 90 Aelod Seneddol nad oedd rhwydwaith ffonau symudol Prydain wedi gwella rhyw lawer ers 2014, pan gytunodd y llywodraeth ar becyn buddsoddi gwerth £5biliwn â'r cwmnïau.

Bwriad y cytundeb hwnnw oedd darparu cyswllt i 90% o ardal ddaearyddol Prydain erbyn 2017, ond mae disgwyl i'r targed hwnnw gael ei fethu.

Mae'r ASau wedi galw am newid y gyfraith er mwyn caniatâu pobl i symud o un rhywdwaith i'r llall - roaming - a'i gwneud hi'n haws i gwsmeriaid newid cwmnïau a gweld pa rwydweithiau yw'r gwaethaf.

Ond dywedodd llefarydd ar ran Mobile UK, sydd yn cynrychioli'r cwmnïau ffonau symudol, na fyddai caniatâu i bobl symud rhwng rhywdweithiau pan oedd y signal yn wael yn cymell cwmnïau i wella eu gwasanaeth, os oedd hynny'n golygu codi mastiau drud mewn ardaloedd gwledig y byddai'n rhaid iddyn nhw wedyn rannu ag eraill.

Dyw e ddim yn ateb yr holl broblemau, ond byddai'n sicr yn helpu," meddai Mark Williams wrth siarad am yr adroddiad ar Radio Wales.

"[Mae hefyd angen] dwyn y cwmniau ffonau symudol i gyfrif ar ôl iddyn nhw ddweud y bydden nhw'n llenwi'r bylchau hynny - ac mae 'na nifer ohonynt, y not-spots ar draws y wlad.

"Mae angen eu dwyn nhw i gyfrif, ac fel 'dyn ni wedi dweud yn yr adroddiad yma, eu dirwyo nhw ble bo'n berthnasol pan nad ydyn nhw'n cadw at eu haddewidion."

Mae'r Grŵp Isadeiledd Prydeinig a gyhoeddodd yr adroddiad yn cynnwys wyth AS o Gymru - Chris Bryant, Stephen Crabb, Byron Davies, Chris Davies, David Davies, James Davies, Hywel Williams a Mark Williams.