Galw am gosbi cwmnïau ffonau symudol am dorri addewidion

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Reuters

Mae Aelod Seneddol Ceredigion wedi galw am ddirwyo cwmnïau ffonau symudol os nad ydyn nhw'n cadw at addewidion i wella rhwydweithiau.

Daeth sylwadau Mark Williams yn dilyn adroddiad gan grŵp o ASau yn dweud y dylai cwsmeriaid gael defnyddio rhwydweithiau amrywiol os ydyn nhw mewn ardaloedd ble nad oes signal da.

Dywedodd yr adroddiad bod gan 17 miliwn o bobl ar draws Prydain signal ffôn gwael yn eu cartref, a bod 525 ardal ble nad oedd y rhwydwaith yn cyrraedd.

Yn eu hymateb dywedodd y cwmnïau ffonau symudol eu bod yn gweithio'n galed i geisio gwella eu rhwydwaith.

Yn ôl yr adroddiad roedd 13% o bobl Prydain yn anhapus â'r gwasanaeth ar eu rhwydwaith - ond roedd hynny'n cynyddu i 31% mewn ardaloedd gwledig, sydd yn cynnwys y rhan fwyaf o Gymru.

Cymru oedd hefyd â'r canran isaf o ran mynediad at gyswllt 4G, gyda hynny ond yn bosib ar ffonau symudol 35% o'r amser - 10% yn is nag unrhyw ras arall o'r wlad.

'Llenwi'r bylchau'

Nododd y grŵp trawsbleidiol o 90 Aelod Seneddol nad oedd rhwydwaith ffonau symudol Prydain wedi gwella rhyw lawer ers 2014, pan gytunodd y llywodraeth ar becyn buddsoddi gwerth £5biliwn â'r cwmnïau.

Bwriad y cytundeb hwnnw oedd darparu cyswllt i 90% o ardal ddaearyddol Prydain erbyn 2017, ond mae disgwyl i'r targed hwnnw gael ei fethu.

Mae'r ASau wedi galw am newid y gyfraith er mwyn caniatâu pobl i symud o un rhywdwaith i'r llall - roaming - a'i gwneud hi'n haws i gwsmeriaid newid cwmnïau a gweld pa rwydweithiau yw'r gwaethaf.

Ond dywedodd llefarydd ar ran Mobile UK, sydd yn cynrychioli'r cwmnïau ffonau symudol, na fyddai caniatâu i bobl symud rhwng rhywdweithiau pan oedd y signal yn wael yn cymell cwmnïau i wella eu gwasanaeth, os oedd hynny'n golygu codi mastiau drud mewn ardaloedd gwledig y byddai'n rhaid iddyn nhw wedyn rannu ag eraill.

Dyw e ddim yn ateb yr holl broblemau, ond byddai'n sicr yn helpu," meddai Mark Williams wrth siarad am yr adroddiad ar Radio Wales.

"[Mae hefyd angen] dwyn y cwmniau ffonau symudol i gyfrif ar ôl iddyn nhw ddweud y bydden nhw'n llenwi'r bylchau hynny - ac mae 'na nifer ohonynt, y not-spots ar draws y wlad.

"Mae angen eu dwyn nhw i gyfrif, ac fel 'dyn ni wedi dweud yn yr adroddiad yma, eu dirwyo nhw ble bo'n berthnasol pan nad ydyn nhw'n cadw at eu haddewidion."

Mae'r Grŵp Isadeiledd Prydeinig a gyhoeddodd yr adroddiad yn cynnwys wyth AS o Gymru - Chris Bryant, Stephen Crabb, Byron Davies, Chris Davies, David Davies, James Davies, Hywel Williams a Mark Williams.