Deddf wedi cymryd £4.5m gan droseddwyr mewn 800 achos

  • Cyhoeddwyd
CashFfynhonnell y llun, Met Police

Mae'r heddlu wedi defnyddio'r Ddeddf Enillion Troseddau bron i 800 o weithiau yn y tair blynedd diwethaf i gymryd dros £4.5m gan droseddwyr, yn ôl ffigyrau newydd.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd wedi defnyddio'r ddeddf i gymryd bron i £1m gan rai sydd wedi niweidio'r amgylchedd.

Ond mae rhai yn galw am newid mawr os yw'r awdurdodau am ddarganfod mwy o arian troseddwyr.

Dywedodd y Swyddfa Gartref bod ymgynghoriad wedi dechrau i gryfhau ymdrechion i gymryd asedau troseddwyr.

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae cymryd enillion yn un ffordd i'r heddlu atal troseddwyr rhag troseddu eto

Mae ymchwil gan BBC Cymru yn dangos bod llysoedd wedi gorfodi i droseddwyr sydd wedi byw "bywyd troseddol" yng Nghymru i dalu dros £6.8m ers 2013.

Mae heddluoedd Gwent, De Cymru a Dyfed-Powys wedi casglu £4.5m, ac mae £1.5m yn dal i'w gasglu.

Dywed Heddlu Gogledd Cymru bod y llu wedi gwneud gorchmynion o £800,000, ond nad oes ffigyrau am faint sydd wedi ei gasglu ar gael.

Rhaglen Eye on Wales ar BBC Radio Wales sydd wedi ymchwilio, wrth i Gomisiwn y Gyfraith ystyried adolygu'r ddeddf.

'Anaddas i'w bwrpas'

Dywedodd Michael Levi, athro mewn troseddeg ym Mhrifysgol Caerdydd, nad yw'r ddeddf "yn addas i'w bwrpas" gan nad yw llawer o droseddwyr yn cadw'r arian sy'n cael ei wneud drwy droseddu.

"Nid yw hynny'n wir i'r rhan fwyaf o droseddwyr, maen nhw'n troseddu er mwyn cael amser da," meddai.

Ychwanegodd y gallai mwy gael ei wneud i dargedu'r rhai sy'n gwneud elw drwy dorri rheolau amgylcheddol.

Dywedodd bod angen bod yn "llawer mwy cadarn" wrth ddelio gydag achosion o'r fath, neu bod perygl i droseddwyr droi at gael gwared ar wastraff yn anghyfreithlon i wneud arian.

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd un academydd bod angen gwella'r ddeddf i atal achosion o wastraff yn cael ei adael yn anghyfreithlon

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn hyfforddi mwy o ymchwilwyr ariannol, ac o'r £1.7m sydd wedi ei orchymyn drwy'r ddeddf, mae £973,000 wedi ei gymryd gan droseddwyr.

Dywedodd llefarydd bod y gwaith yn cymryd llawer o adnoddau, ond yn "hanfodol".

Ychwanegodd bod Cyfoeth Naturiol Cymru yn gweld y ddeddf fel modd o atal troseddwyr rhag troseddu eto, a thynnu'r cymhelliad ariannol o droseddu.

Dywedodd y Swyddfa Gartref bod rhan o'r Mesur Cyllid Troseddol newydd yn gwella'r hen ddeddf, a'i gwneud yn orfodol i berson esbonio asedau sy'n anghymesur i'w hincwm.

Ychwanegodd y llefarydd: "Os nad oes ateb, gall y llys gymryd bod yr asedau dan sylw yn enillion troseddol a gallai camau i gymryd asedau'n ôl ddigwydd."