Esgob Bangor ymhlith rhedwyr Marathon Eryri

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Eglwys yng Nghymru
disgrifiad o’r llunYr Esgob Andrew John yn ymarfer

Bydd Esgob Bangor, Andrew John yn rhedeg Marathon Eryri ddydd Sadwrn er mwyn codi arian i ffoaduriaid Calais.

Mae disgwyl iddo fod yn un o 2,700 o redwyr fydd yn cymryd rhan yn y ras boblogaidd unwaith eto eleni.

Dywedodd yr Eglwys yng Nghymru y byddai'r arian oedd yn cael ei godi yn "mynd i gynorthwyo gwaith Caroline Gregory, sy'n wirfoddolwraig yn Calais".

"Mae Caroline wedi bod yn helpu yng ngwersyll y Jyngl yn Calais ond ers i hwnnw gau mae hi wedi bod yn cynorthwyo gyda'r cannoedd o blant sydd wedi bod o gwmpas," meddai Robert Townsend, Cyfarwyddwr Cyfathrebu yr Eglwys.

"Yn yr oriau diwetha', mae cannoedd mwy o ffoaduriaid wedi cyrraedd Calais - ac y mae gwaith Caroline felly wedi symud i'r strydoedd."

ffynhonnell y llun, Eglwys yng Nghymru
disgrifiad o’r llunCaroline Gregory yng ngwesyll y Jyngl yn Calais cyn iddo gau

Dyma fydd y pedwerydd tro i'r Gwir Barchedig Andrew John redeg marathon, a'r trydydd gwaith iddo herio copaon Eryri.

Fe gyfarfu'r esgob â Caroline yn Calais ym mis Ebrill.

Llewyrch o oleuni yn y tywyllwch

Dywedodd yr Esgob: "Mae'r boen o ymarfer yn fwy goddefadwy pan wyf yn meddwl y gall rhywbeth mwy ddod ohono.

"Rwyf yn gobeithio'n fawr y bydd pobl yn fy noddi ac felly'n gwneud cyfraniad bach i gynorthwyo i ddod â gofal a chariad Cristnogol i'r ffoaduriaid yng Nghalais.

"Mae gweinidogaeth Caroline yn dod â llewyrch o oleuni a chariad angenrheidiol iawn i rywle sydd ar adegau yn llawn cysgodion, yn dywyll ac yn annynol."