Esgob Bangor ymhlith rhedwyr Marathon Eryri

Esgob Andrew John Image copyright Eglwys yng Nghymru
Image caption Yr Esgob Andrew John yn ymarfer

Bydd Esgob Bangor, Andrew John yn rhedeg Marathon Eryri ddydd Sadwrn er mwyn codi arian i ffoaduriaid Calais.

Mae disgwyl iddo fod yn un o 2,700 o redwyr fydd yn cymryd rhan yn y ras boblogaidd unwaith eto eleni.

Dywedodd yr Eglwys yng Nghymru y byddai'r arian oedd yn cael ei godi yn "mynd i gynorthwyo gwaith Caroline Gregory, sy'n wirfoddolwraig yn Calais".

"Mae Caroline wedi bod yn helpu yng ngwersyll y Jyngl yn Calais ond ers i hwnnw gau mae hi wedi bod yn cynorthwyo gyda'r cannoedd o blant sydd wedi bod o gwmpas," meddai Robert Townsend, Cyfarwyddwr Cyfathrebu yr Eglwys.

"Yn yr oriau diwetha', mae cannoedd mwy o ffoaduriaid wedi cyrraedd Calais - ac y mae gwaith Caroline felly wedi symud i'r strydoedd."

Image copyright Eglwys yng Nghymru
Image caption Caroline Gregory yng ngwesyll y Jyngl yn Calais cyn iddo gau

Dyma fydd y pedwerydd tro i'r Gwir Barchedig Andrew John redeg marathon, a'r trydydd gwaith iddo herio copaon Eryri.

Fe gyfarfu'r esgob â Caroline yn Calais ym mis Ebrill.

Llewyrch o oleuni yn y tywyllwch

Dywedodd yr Esgob: "Mae'r boen o ymarfer yn fwy goddefadwy pan wyf yn meddwl y gall rhywbeth mwy ddod ohono.

"Rwyf yn gobeithio'n fawr y bydd pobl yn fy noddi ac felly'n gwneud cyfraniad bach i gynorthwyo i ddod â gofal a chariad Cristnogol i'r ffoaduriaid yng Nghalais.

"Mae gweinidogaeth Caroline yn dod â llewyrch o oleuni a chariad angenrheidiol iawn i rywle sydd ar adegau yn llawn cysgodion, yn dywyll ac yn annynol."