Cofio cyfraniad y glowyr i Ysbyty Maesteg

Cyhoeddwyd

Anrhydeddu cyfraniad miloedd o lowyr i godi Ysbyty Maesteg yw bwriad digwyddiad a gynhelir yn y dre ddydd Sadwrn.

Am flynyddoedd, bu'r glowyr yn cyfrannu ceiniog yr wythnos ac yn 1914 fe alluogodd yr arian yr ysbyty i agor ei ddrysau.

Ar y dechrau roedd yr ysbyty yn cael ei redeg gan Y Groes Goch, a bu ei staff yn gofalu am filwyr wrth iddyn nhw ddychwelyd o'r Rhyfel Mawr.

Mae'r ysbyty yn dal ar agor ac yn gwasanaethu'r gymuned.

Ddydd Sadwrn fe fydd cyn-lowyr yn gorymdeithio ar strydoedd Maesteg ac yna bydd plac efydd yn cael ei ddadorchuddio ar Sgwâr y Farchnad.

Mae disgwyl i gyn-staff a gweithwyr presennol yr ysbyty ymuno yn y digwyddiad sydd wedi cael ei drefnu gan Gymdeithas Cyfeillion yr ysbyty.

Mae'r gymdeithas hefyd wedi talu am blac tebyg i'w roi yng nghyntedd yr ysbyty.

Ymhlith y rhai fydd yn rhan o'r dathliad ddydd Sadwrn mae Côr Meibion Maesteg a'r Cylch, côr plant Maesteg a'r cyn-löwr Ian Isaac a fydd yn adrodd y stori am godi'r ysbyty.

Fe fydd arddangosfa a gwybodaeth am godi'r ysbyty i'w gweld yn Siop Rhif 4 yn y dre.