Dechrau ar waith ffordd ar Ffordd Caerdydd yn Llandaf

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Ffordd Caerdydd yn Llandaf ar gau ddydd Sul

Mae Ffordd Caerdydd yn Llandaf ar gau ddydd Sul wrth i waith ddechrau ar ddatblygiad tai cyfagos.

Cafodd cwmni Portabella ganiatâd cynllunio ym mis Mehefin y llynedd i ddatblygu Gwesty Churchill yn Llandaf.

I hwyluso'r datblygiad mae angen gosod system ddraenio newydd, ac fe fydd y gwaith hwnnw'n parhau nes 21 Tachwedd.

Dros y cyfnod hwnnw fe fydd gwaith yn cael ei wneud ar y ffordd rhwng 9:30 a 15:00 pob dydd, a bydd system oleuadau ddwyffordd yn cael ei osod er mwyn i gerbydau allu parhau i'w defnyddio.

Ond fe fydd y ffordd ar gau'n gyfan gwbl ddydd Sul 30 Hydref a ddydd Sul 20 Tachwedd er mwyn gosod croesfan ac arwyneb newydd ar y ffordd.