'Rhaid i gecru mewnol UKIP Cymru ddod i ben'

Cyhoeddwyd

Mae ymgeisydd am arweinyddiaeth UKIP wedi dweud bod rhaid i gecru mewnol y blaid yng Nghymru "ddod i ben os yw'r blaid yn mynd i barhau".

Ychwanegodd Ddirprwy Arweinydd y blaid, Paul Nuttall bod y "cecru yn andwyol i'r blaid".

"Rhaid i'r Aelod Cynulliad Neil Hamilton a Nathan Gill, sy'n aelod yn Senedd Ewrop, ddod i gyfaddawd er lles y blaid," meddai.

Petai'n cael ei ethol yn arweinydd UKIP, dywedodd Mr Nuttall y byddai'n eistedd gyda'r ddau ac yn ceisio cael Mr Gill i ailymuno â grŵp UKIP yn y Cynulliad.

Rhwyg yng Nghymru

Ym mis Awst fe adawodd Mr Gill grŵp y blaid yn y Cynulliad i fod yn aelod annibynnol ar gyfer gogledd Cymru.

Roedd penderfyniad Mr Gill i gadw ei ddwy sedd ym Mae Caerdydd a Brwsel wedi achosi ffraeo mawr o fewn y blaid.

Datblygodd rhwyg rhwng Mr Gill a Mr Hamilton wedi i Mr Hamilton gael ei ddewis i arwain y grŵp yn y Cynulliad ym mis Mai.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Neil Hamilton wedi cael ei gyhuddo o fwlio Nathan Gill yn y gorffennol

Wedi i Diane James ildio'r awenau fel arweinydd UKIP yn annisgwyl ar ôl 18 diwrnod yn y swydd mae'r blaid bellach yn chwilio am arweinydd newydd.

Yn ôl Mr Nuttall, sy'n un o saith ymgeisydd ar gyfer yr arweinyddiaeth, bydd Tachwedd 28 yn ddechrau newydd i'r blaid petai'n cael ei ethol yn arweinydd.

"Rhaid symud ymlaen," meddai. "Mae gwneud Prydain yn wlad lewyrchus eto yn fwy nag un neu ddau o bersonoliaethau."