Cyhoeddi enw dyn fu farw wedi ymosodiad yn Y Rhyl

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu'r Gogledd wedi cyhoeddi enw'r dyn fu farw mewn digwyddiad yn Y Rhyl nos Iau.

Roedd Mark Roy Mason yn 48 oed ac yn byw yn ardal Y Rhyl.

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn trin ei farwolaeth fel achos o lofruddiaeth.

Cafodd swyddogion eu galw i adroddiadau bod dyn wedi'i drywanu ym maes parcio siop Home Bargains, ger Ffordd Marsh ychydig cyn 19:30 nos Iau.

Fe gafodd Mr Mason ei gludo i Ysbyty Glan Clwyd, lle bu farw'n ddiweddarach.

Dywedodd yr heddlu fod Mr Mason wedi teithio i'r maes parcio mewn fan Renault Kango, a oedd yn cael ei ddilyn gan gerbyd 4x4 du.

Fe ddaeth y troseddwyr allan o'r cerbyd du, gan ymosod ar y dyn yn y fan cyn gadael.

'Sioc i'r gymuned'

Dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd, Jason Devonport: "Rydym yn meddwl am deulu Mr Mason, sydd yn cael cymorth gan swyddogion arbenigol ar hyn o bryd.

"Mae'r digwyddiad yma wedi bod yn sioc i'r gymuned. Rydym yn parhau i apelio ar i unrhyw un allai fod â gwybodaeth allai gynorthwyo'n hymchwiliad i gysylltu â ni.

"Rydym yn ddiolchgar i'r cyhoedd am eu hamynedd wrth i ni barhau i fod yn yr ardal, a byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i achosi cynlleied o drafferth a phosib.

"Mae'r ardal yn dal wedi ei hynysu, ac mae disgwyl i'r maes parcio fod ynghau am gyfnod byr eto, tra'n bod ni'n dod a'n hymchwiliad fforensig i ben.

"Rydym o'r farn fod hwn yn ymosodiad oedd wedi ei dargedu, ond dydy hi ddim yn glir eto beth oedd y rheswm dros yr ymosodiad.

"Bydd mwy o heddlu o gwmpas yn yr ardal tra'n bod yn ymchwilio ac wrth i ni geisio tawelu pryderon y gymuned."