Ymchwiliad yn dechrau wedi tân mawr ar gampws coleg

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Scott Rees

Mae ymchwiliad wedi dechrau wedi i ddiffoddwyr lwyddo i ddiffodd tân yng Ngholeg Gŵyr yn Abertawe.

Gafodd y gwasanaethau brys eu galw i Gampws Tŷ-Coch y coleg yn ardal Sgeti ychydig cyn 04:30 fore Gwener.

Dywedodd y gwasanaeth tân bod y fflamau wedi gorchuddio ail a thrydydd llawr yr adeilad pedwar llawr, a bod 20 o gerbydau'r gwasanaeth ar y safle ar un pwynt.

Y grêd yw fod y tân wedi dechrau yn llyfrgell y coleg.

Roedd yn rhaid i'r gwasanaethau brys gau Heol Tŷ-Coch oherwydd y digwyddiad, ac mae'r coleg wedi cadarnhau y bydd y campws ar gau ddydd Gwener.

Ffynhonnell y llun, Gwasanaeth Tân ac Achub y Canolbarth a'r Gorllewin

Yn ôl Iwan Cray o Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, mae'r difrod i'r adeilad yn "sylweddol".

Ychwanegodd bod difrod difrifol i'r trydydd a'r pedwerydd llawr, gyda difrod dŵr i'r ail lawr.

Dywedodd pennaeth y coleg, Mark Jones eu bod yn asesu'r sefyllfa i benderfynu os gall rhan o'r adeilad ailagor ddydd Llun, pan fydd 2,000 o fyfyrwyr yn dychwelyd ar ôl hanner tymor.

Ffynhonnell y llun, Dimitris Legakis
Ffynhonnell y llun, Dimitris Legakis