Cyffordd newydd Caerfyrddin yn dod â 'buddion'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Cyngor Sir Gâr
Disgrifiad o’r llun,
Cynghorwyr Sir Gâr yn ymweld â'r cyffordd newydd

Mae'r rhan gyntaf o ffordd gyswllt Gorllewin Caerfyrddin gwerth £5 miliwn wedi'i orffen gydag agor cyffordd newydd Heol Jobswell.

Bydd y ffordd gyswllt, a fydd yn cysylltu'r A40 yn Travellers Rest efo Heol y Coleg yn Nhre Ioan.

Fe fydd yn gwella mynediad i safleoedd cyflogaeth ym Mharc Dewi Sant, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Choleg Sir Gâr, ac yn gwasanaethu pencadlys newydd S4C - Yr Egin - a gafodd ganiatâd cynllunio ddydd Iau.

Mae'r arwyddion bellach yn fwy atebol i amodau draffig sy'n helpu i osgoi oedi ac yn cadw traffig i lifo, yn enwedig yn ystod oriau prysur y dydd.

Bydd gweddill y gwaith yn cael ei gyflawni mewn pryd ar gyfer agoriad Yr Egin yn 2018.

'Buddion' i'r gymuned

Bu Arweinydd y Cyngor, Emlyn Dole, y Cynghorydd Hazel Evans, a Chyfarwyddwr yr Amgylchedd Ruth Mullen ymweld â'r gyffordd newydd ar Heol Jobswell.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole: "Dwi wrth fy modd bod rhan gyntaf y ffordd wedi'i gyflawni a bod y gyffordd newydd wedi agor ac yn gweithio'n dda.

"Mae hwn yn ddatblygiad sydd ei angen ar Gaerfyrddin gan ei fod yn cynnal cynnydd economaidd arwyddocaol yn yr ardal gyda nifer o fuddion i'r gymuned leol."

Mae Gorllewin Caerfyrddin wedi cael ei adnabod fel safle strategol o fewn Cynllun Datblygiad Lleol y cyngor ac yn cael ei ddefnyddio am amryw o ddatblygiadau yn cynnwys 1,100 o gartrefu newydd, ysgol gynradd, ardal cyflogaeth, ardal agored a thai fforddiadwy.

Mae'r cyngor wedi derbyn grant o £1.3 miliwn o Lywodraeth Cymru er mwyn i adeiladwaith gael ei wneud ar y ffordd, yn ogystal â help ychwanegol gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.