Carwyn Jones 'ddim am gefnogi Mesur Cymru'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Fe ddywed Carwyn Jones bod "pryder gwirioneddol" bod nifer o faterion yn y mesur heb eu datrys

Nid yw Llywodraeth Cymru yn barod eto i gymeradwyo Mesur Cymru i aelodau cynulliad, meddai'r Prif Weinidog Carwyn Jones.

Mae'r mesur, fydd yn rhoi pwerau newydd i'r Senedd, wedi cael ei adolygu o'r fersiwn drafft yng nghanol pryderon y gallai leihau'r pwerau yna.

Ond mae Mr Jones wedi mynegi "pryder gwirioneddol" nad yw llawer o'r materion yn y mesur wedi eu datrys, bedwar mis wedi iddo gael ei gyhoeddi.

Dywedodd Swyddfa Cymru y bydd trafodaethau gyda Llywodraeth Cymru yn parhau.

Mae'r mesur eisoes wedi cael ei drafod yn Nhŷ'r Cyffredin, ac mae'n cael sylw Tŷ'r Arglwyddi ar hyn o bryd.

Bydd y mesur yn sefydlu system newydd i greu deddfau yng Nghymru, gan ddiffinio pa bwerau fydd yn cael eu cadw yn San Steffan.

Roedd gweinidogion wedi adolygu'r mesur drafft gwreiddiol yn dilyn beirniadaeth y gallai leihau pwerau'r Cynulliad, ond mae ACau wedi rhybuddio bod y fersiwn newydd hyd yn oed yn bygwth crebachu ar allu'r Senedd i ddeddfu.

Disgrifiad o’r llun, Bydd Mesur Cymru yn newid y berthynas rhwng Bae Caerdydd a San Steffan

Fe allai ACau bleidleisio i beidio caniatáu Mesur Cymru i ddod yn gyfraith trwy ddefnyddio Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol.

Mewn llythyr ar Ysgrifennydd Cymru Alun Cairns, dywedodd Mr Jones bod "Llywodraeth y DU wedi cydnabod yn gyhoeddus" y gall y mesur ond cael ei basio i'r Frenhines os yw'r Cynulliad wedi penderfynu rhoi sêl bendith i Senedd y DU.

Dywedodd: "Rwy'n gobeithio y byddwch yn defnyddio'ch dylanwad gyda Llywodraeth y DU i sicrhau'r gwelliannau angenrheidiol fel y gall Llywodraeth Cymru gymeradwyo'r mesur i'r Cynulliad.

"Nid ydym yn y sefyllfa yna eto, ond rwy'n barod i drafod ymhellach gyda chi fel bo'r angen."

Ychwanegodd Mr Jones bod rhai o'r materion sydd angen eu datrys yn ymwneud ag awdurdodaeth gyfreithiol Cymru ynghyd â nifer, a maint y pwerau sy'n cael eu cadw'n ôl.

Bydd pwyllgorau Tŷ'r Arglwyddi yn dechrau trafod y mesur ddydd Llun, 31 Hydref.