Caniatâd cynllunio i bencadlys S4C yng Nghaerfyrddin

  • Cyhoeddwyd
Canolfan yr EginFfynhonnell y llun, Drindod Dewi Sant

Mae Prifysgol y Drindod Dewi Sant wedi derbyn caniatâd cynllunio ar gyfer pencadlys newydd S4C, Yr Egin, yng Nghaerfyrddin.

Y gobaith yw y bydd y ganolfan yn agor yn 2018.

Mae S4C wedi dweud eu bod yn gobeithio y bydd y ganolfan yn trawsnewid y diwydiannau creadigol yn y de orllewin a thu hwnt.

Roedd y dyluniad eisoes wedi cael ei gymeradwyo gan Gomisiwn Dylunio Cymru.

Mae cynllun mewnol yr adeilad wedi'i ganoli o amgylch cyntedd ac atriwm cyhoeddus sy'n pontio'r tri llawr.

Mae tîm dylunio Canolfan S4C Yr Egin yn bartneriaeth rhwng y cwmni lleol o Gastell Newydd Emlyn, ROA, a'r cwmni rhyngwladol BDP, gyda phensaer lleol, Niall Maxwell yn arwain y gwaith.

Ffynhonnell y llun, S4C
Disgrifiad o’r llun,
Model 3D o gynllun adeilad Yr Egin

Mae cynlluniau i greu swyddi fel rhan o'r datblygiad, gan gynnwys 98 o swyddi newydd o fewn chwe uned ddeor newydd i raddedigion, a 507 o swyddi llawn amser yn y gadwyn gyflenwi.

Bydd degau o swyddi yn cael eu hadleoli hefyd, gan gynnwys 55 gan S4C.

Mae'r gwaith eisoes wedi dechrau o adeiladu ffordd gwerth £5m fydd yn cysylltu dros 1,000 o dai arfaethedig â phencadlys newydd y sianel.

Bydd y ffordd i orllewin Caerfyrddin yn cysylltu'r A40 gyda Ffordd y Coleg, gan gynnig cyswllt uniongyrchol i Barc Dewi Sant a champws coleg Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Y cyngor sy'n talu am y gwaith ar y ffordd, gyda help grant £1.3m gan Lywodraeth Cymru a chyfraniad ariannol gan y Drindod Dewi Sant yn ogystal.