AC yn dweud bod angen deddfu ar werthu tân gwyllt

Cyhoeddwyd

Dylai Llywodraeth Cymru allu deddfu yn y maes gwerthu tân gwyllt, yn ôl Aelod Cynulliad Gorllewin Casnewydd.

Mae'r heddlu yn y ddinas wedi gweld mwy o gyfarpar tân gwyllt "masnachol" yn cael ei ddefnyddio fel rhan o ymddygiad gwrthgymdeithasol ac maen nhw'n credu eu bod yn cael eu prynu ar y we.

Mae'r Gwasanaeth Ambiwlans yng Nghymru wedi gorfod gadael rhai gorsafoedd oherwydd digwyddiadau yn ymwneud a thân gwyllt.

Mae'r AC, Jayne Bryant yn dweud y bydd hi'n holi os oes modd i Gymru gael y pwerau i reoleiddio fwy ar y diwydiant sydd yn gwerthu tannau gwyllt.

Wythnos diwethaf cafodd wyth o bobl, gan gynnwys dau fachgen 13 oed, eu cyhuddo yn dilyn anrhefn yn ardal Pillgwenlli yng Nghasnewydd.

Mae rhai trigolion wedi dweud y byddan nhw'n gadael eu cartrefi yn ystod noson Calan Gaeaf a noson Guto Ffowc eleni oherwydd trafferthion yn yr ardal.

Yn ôl yr Arolygydd Glyn Fernquest o Heddlu Gwent mae maint rhai o'r pecynnau tân gwyllt ac o le maen nhw yn cael eu prynu yn broblem newydd.

"Dw i'n credu eu bod nhw'n dod o'r we. Mae 'da ni 30 o fanwerthwyr gyda thrwydded lem iawn," meddai.

"Dydyn nhw ddim yn gallu gwerthu i unrhyw un o dan 18 a 'dw i ddim yn credu eu bod nhw'n dod o'r fan yna.

"Dydyn ni ddim yn sôn am stwff fyddech chi yn gweld yn yr ardd gefn - mae gyda nhw ansawdd masnachol bron ac mae'n duedd bryderus."

Mae'r heddlu ar draws Cymru yn dweud bod cynnydd mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol adeg yma'r flwyddyn.

Codi'r mater yn y Senedd

Yn ôl uwch swyddogion y Gwasanaeth Ambiwlans mae ymosodiadau ar staff wedi gwaethygu a phobl yn taflu cyfarpar tannau gwyllt at orsafoedd ambiwlans.

Dywedodd pennaeth gweithredol dros dro ardal Aneurin Bevan, Tony Crandon nad ydi o erioed wedi gweld unrhyw beth tebyg.

"Dw i ddim yn meddwl gallai bwysleisio digon faint 'dw i wedi cael fy synnu oherwydd rydw i wedi gweithio am flynyddoedd yn y gwasanaeth ambiwlans a 'dw i erioed wedi clywed am ffasiwn beth o'r blaen," meddai.

"Fe ddywedodd un o'r dynion sydd â phrofiad yn y lluoedd arfog bod o'n debyg i fod yng nghanol ymosodiad rhyfel."

Mae Ms Bryant eisiau i Lywodraeth Cymru gael y grym i ddeddfu yn y maes er mwyn gwneud mwy i reoleiddio'r ffordd mae cyfarpar tân gwyllt yn cael eu gwerthu.

Dywedodd y bydd yn ceisio codi'r mater yn y Senedd wythnos nesaf.