Cwmni peirianyddol yn nwylo gweinyddwyr

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Deborah Tilley/Geograph
disgrifiad o’r llunSafle cwmni Main Port Engineering

Mae cwmni peirianyddol yn Sir Benfro wedi mynd i ddwylo'r gweinyddwyr cyn i Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi fynd â nhw i lys.

Fe wnaeth cwmni Main Port Engineering o Ddoc Penfro agor safle newydd ym mis Mawrth eleni gyda gwerth £650,000 o gefnogaeth gan Lywodraeth Cymru.

Eu nod oedd creu 30 o swyddi newydd a gwarchod swyddi'r 155 oedd yn gweithio yno eisoes.

Fis diwethaf fe gafodd y cwmni wŷs gan swyddogion CThEM, ac fe fydd yr achos yn cael ei glywed yn yr Uchel Lys yn Llundain ddydd Llun, 31 Hydref.

Doedd neb o'r cwmni ar gael i siarad gyda BBC Cymru, ond mae neges ar beiriant ateb y cwmni yn dweud: "Mae'r cwmni wedi mynd i ddwylo'r gweinyddwyr. Bydd y swyddfa'n ailagor am 09:00 fore Llun."

Cafodd y cwmni ei sefydlu yn 1990 er mwyn, "darparu gwasanaeth peirianyddol cyflawn i'r diwydiannau Petrogemegol, Prosesu Bwyd, Trin Dŵr a Chynhyrchu Trydan."

Cafodd ffatri newydd werth £1.8 miliwn ei agor ym mis Mawrth ac fe ddywedodd Llywodraeth Cymru ar y pryd y byddai hynny'n "diogelu dyfodol hir dymor y cwmni ac yn eu galluogi i wneud y gorau o'r dechnoleg beirianyddol ddiweddaraf, sicrhau cytundebau tymor hir a chreu swyddi newydd."

Dywedodd Llywodraeth Cymru hefyd bod y cwmni eisoes wedi creu 22 o swyddi (ym mis Mawrth) ac yn disgwyl creu 100 yn ychwanegol dros y pum mlynedd nesaf.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru ddydd Iau: "Mae hwn yn gyfnod ansicr i'r cwmni, ei weithwyr a'u teuluoedd.

"Rydym yn cadw golwg fanwl ar y sefyllfa ac yn ystyried sut y gallwn gynnig cefnogaeth i'r gweithwyr fydd yn diodde' drwy raglenni Llywodraeth Cymru fel REACT os fydd y cwmni'n mynd i'r wal yr wythnos nesaf."