Achos Ched Evans: Ystyried newid yn y gyfraith

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun, Cafodd Ched Evans gefnogaeth yn ystod y ddau achos yn ei erbyn gan ei ddyweddi Natasha Massey

Mae'r llywodraeth wedi dweud y gallai ystyriaeth gael ei roi i newid y gyfraith mewn achosion treisio yn dilyn yr achos yn erbyn y pêl-droediwr, Ched Evans.

Fe gafwyd ymosodwr Chesterfield a Chymru yn ddieuog o dreisio ar ddiwedd ail achos yn ei erbyn ar 14 Hydref.

Ond mae'r Blaid Lafur wedi condemnio'r penderfyniad i ganiatâu i'r rheithgor glywed tystiolaeth am hanes rhywiol yr achwynydd yn yr achos.

Dywedodd y Twrnai Cyffredinol Jeremy Wright yn Nhŷ'r Cyffredin nad oedd hynny'n arferol mewn achosion o'r fath, ond fod hynny yn destun pryder.

Fe wnaeth Mr Wright ei sylwadau ddydd Iau wrth gael ei holi gan lefarydd materion cyfreithiol Llafur Nick Thomas-Symonds.

Yn 2012 fe gafwyd Ched Evans yn euog o dreisio menyw 19 oed mewn gwesty yn Rhuddlan, Sir Ddinbych yn 2011. Fe dreuliodd ddwy flynedd a hanner yn y carchar - o ddedfryd pum mlynedd - cyn cael ei rhyddhau ar drwydded.

Ond cafodd yr euogfarn ei wyrdroi mewn llys apêl fis Ebrill eleni, ac fe'i cafwyd yn ddieuog yn yr ail achos a ddilynodd.

Dywedodd Mr Wright: "Rhaid i ni ddeall mwy am y penderfyniad yn yr achos arbennig yma... rhaid i ni ddeall os fyddai newid yn y gyfraith yn briodol."

Os na fydd newid yn briodol, meddai, fe ddylai'r llywodraeth edrych ar y canllawiau i farnwyr ynglŷn â phryd y mae tystiolaeth yn dderbyniol, a'r canllawiau gan farnwyr i'r rheithgor am sut y dylid defnyddio'r dystiolaeth.

Yn ystod yr ail achos fe glywodd y rheithgor gan ddau ddyn oedd wedi cael perthynas rywiol gyda'r achwynwraig tua'r un adeg â'r drosedd honedig y cafodd Mr Evans ei chyhuddo ohoni.

Fe wnaeth y ddau ddisgrifio "ymddygiad rhywiol" tebyg i'r hyn a brofodd Mr Evans yn ystod ei gyfarfyddiad ef gyda'r fenyw.