Cytundeb amddiffyn yn diogelu 40 swydd yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, MOD

Bydd 40 o swyddi yn cael eu diogelu yng Nghymru fel rhan o gytundeb newydd gwerth £131.5m â chwmni Raytheon UK, yn ôl y Weinidogaeth Amddiffyn.

Pwrpas y cytundeb yw darparu cefnogaeth a chynhaliaeth ar gyfer awyrennau Sentinel yr Awyrlu Prydeinig, sydd wedi cael eu defnyddio i gasglu cudd-wybodaeth yn Syria ac Irac.

Mae disgwyl i'r cytundeb sicrhau dyfodol 160 o swyddi ar draws Prydain, gan gynnwys 40 ym maes glanio Penarlâg ger Brychdyn yn Sir y Fflint.

Cafodd y cyhoeddiad ei wneud gan y Gweinidog Caffaeliad Amddiffyn, Harriett Baldwin, ar ymweliad â Maes Awyr Sain Tathan ym Mro Morgannwg i gael golwg ar waith Kent Periscopes, sydd hefyd yn darparu offer i'r lluoedd arfog.

"Mae awyrennau Sentinel yn darparu cudd-wybodaeth hanfodol i'n lluoedd arfog, gan roi'r gallu iddyn nhw wneud penderfyniadau sydd yn cadw Prydain yn saff, gan gynnwys yn ein gweithredoedd presennol yn erbyn Daesh," meddai Ms Baldwin.