Arian i wella diogelwch ACau wedi marwolaeth Jo Cox

Cyhoeddwyd

Mae arian wedi cael ei glustnodi ar gyfer gwella diogelwch yng nghartrefi a swyddfeydd Aelodau Cynulliad, yn dilyn marwolaeth yr Aelod Seneddol Llafur Jo Cox.

Cafodd Mrs Cox ei saethu a'i thrywanu yn Birstall ar 16 Mehefin eleni. Hi oedd yr Aelod Seneddol dros etholaeth Batley a Spen.

Ers y digwyddiad mae Comisiwn y Cynulliad wedi bod yn adolygu trefniadau diogelwch Aelodau Cynulliad.

Dywedodd llefarydd ar ran y Cynulliad fod marwolaeth Mrs Cox yn dangos pam fod diogelwch ACau a'u staff yn "flaenoriaeth uchel".

Esboniodd y llefarydd: "Cafodd yr adolygiad diogelwch ei gynnal yn unol â chyrff seneddol eraill ar draws y DU.

"Mae disgwyl y bydd y gost fydd yn codi o'r adolygiad tua £170,000, ac fe fydd yn cael ei dalu gan dan-wario o gyllidebau presenol."

Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Jo Cox AS ym mis Mehefin

Mae dogfennau o Fwrdd Taliadau Annibynnol y Cynulliad - sy'n penderfynnu pa adnoddau sydd ar gael i ACau - yn dangos fod y corff wedi clustnodi arian er mwyn "darparu gwelliannau diogelwch angenrheidiol a rhesymol i Aelodau Cynulliad" yn eu swyddfeydd a'u cartrefi.

Dywed y dogfennau fod comisiynwyr y Cynulliad wedi ymweld â swyddfeydd ACau, gyda swyddogion diogelwch yn nodi gwelliannau fyddai'n 'rhaid' eu gwneud, y 'gellid' eu gwneud ac 'all gael eu gwneud'.

Fe wnaeth Tracy Brabin gadw sedd Batley a Spen i'r Blaid Lafur mewn is-etholiad yn gynharach y mis hwn.

Mae dyn wedi cael ei arestio a'i gyhuddo o lofruddio Mrs Cox.