Carchar i ddyn am fygwth rhoi dynes ar dân a'i threisio

  • Cyhoeddwyd
Dean Edwards

Mae dyn o Gaerdydd wedi cael ei garcharu am 12 mlynedd am fygwth rhoi dynes 19 oed ar dân cyn ei threisio.

Fe wnaeth Dean Edwards, 39 oed, hefyd daro pen y ddynes ifanc yn erbyn drych a gorchuddio ei cheg rhag iddi sgrechian.

Roedd Edwards, o ardal Tredelerch yn y brif ddinas, eisoes wedi ei gael yn euog o dreisio ac o achosi niwed corfforol.

Yn ei garcharu yn Llys y Goron Caerdydd, dywedodd y barnwr y byddai'n rhaid iddo dreulio o leiaf wyth mlynedd dan glo.

Dywedodd bargyfreithiwr yr erlyniad, Byron Broadstock wrth y llys fod Edwards â sawl euogfarn flaenorol am ymosodiadau ar fenywod.

Wrth ddedfrydu Edwards, dywedodd y barnwr Michael Fitton bod hyd y ddedfryd yn adlewyrchu troseddau blaenorol Edwards yn erbyn merched.