Radio Cymru: Lefel isaf o wrandawyr y ganrif hon

Cyhoeddwyd

Mae cynulleidfa BBC Radio Cymru wedi gostwng i'w lefel isaf ers dechrau'r ganrif hon.

Rhwng mis Gorffennaf a mis Medi roedd 101,000 o bobl yn gwrando ar yr orsaf - gostyngiad o 2,000 o'i gymharu â'r tri mis blaenorol, yn ôl ffigyrau ymchwil cynulleidfaoedd radio (Rajar).

Fe welodd Radio Wales gynnydd yn eu cynulleidfa o 340,000, gyda 7,000 o wrandawyr ychwanegol.

Nid yw BBC Cymru wedi gwneud sylw ar y ffigyrau.

Eleni, fe brofodd y ddwy orsaf y nifer isaf o wrandawyr yn ystod ail chwarter y flwyddyn.

Ers hynny mae golygydd BBC Radio Wales wedi camu i lawr, tra bod Radio Cymru wedi lansio gwasanaeth ar wahân dros dro, o'r enw Radio Cymru Mwy, sydd ar gael ar rai llwyfannau digidol.

Nid yw'r ffigyrau gwrando yn cynnwys podlediadau a'r cyfleusterau 'gwrando eto' ar-lein, er bod Rajar yn dweud bod mwy na 98% o wrandawyr yn parhau i wrando yn fyw.

O ran y gorsafoedd radio masnachol, gwelwyd cynnydd yng nghynulleidfaoedd ar Capital FM yn y de a'r gogledd, ac fe lwyddodd Heart FM i ennill gwrandawyr yn y de ond colli gwrandawyr yn y gogledd.