Cymeradwyo cynllun i ailagor ac ehangu chwarel Creigiau

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, STOP CREIGIAU QUARRY
disgrifiad o’r llunMae Ysgol Gynradd Pentyrch yn agos i'r chwarel

Mae Cyngor Caerdydd wedi cymeradwyo cais dadleuol i ailagor ac ehangu chwarel ym mhentref Creigiau ger y ddinas.

Fe benderfynodd y pwyllgor cynllunio i ganiatáu'r cais brynhawn ddydd Mercher.

Mae cynllun wedi denu gwrthwynebiad gan rai, gan gynnwys grŵp No to Creigiau Quarry, sy'n dweud y bydd yn achosi llygredd, difrod i adeiladau ac yn creu tagfeydd ar y ffyrdd.

Maent hefyd yn pryderu y bydd y sŵn a'r llwch yn effeithio ar blant yn Ysgol Gynradd Pentyrch, ysgol sydd wedi ei lleoli dau gau i ffwrdd o'r chwarel.

Mae cwmni Tarmac wedi dweud yn y gorffennol y bydd y chwarel yn ffynhonnell bwysig o galchfaen, a'u bod wedi cytuno ar gyfyngiadau traffig.

Ddydd Mercher, dywedodd y cwmni eu bod yn hapus gyda phenderfyniad y pwyllgor cynllunio.

disgrifiad o’r llunCafodd protest ei gynnal yn erbyn y cynllun ym mis Medi