Cwest Mwnt: Marwolaeth Gary Chilton yn anffawd

Cyhoeddwyd

Mae cwest wedi clywed fod gan ddyn 42 oed bum gwaith y lefel gyfreithiol o alcohol yn ei waed pan ddisgynnodd ei gerbyd dros glogwyn yng Ngheredigion.

Cafwyd hyd i gorff Gary Chilton yng ngweddillion ei gerbyd ar waelod y clogwyn ger Maes Carafannau Tŷ Gwyn ger Mwnt ym mis Mehefin eleni.

Cofnododd uwch grwner Ceredigion, Peter Brunton farwolaeth drwy anffawd.

Roedd llygaid dystion wedi gweld cerbyd Mr Chilton yn gyrru'n gyflym ar hyd cae yn y maes carafanau a dros ochr y clogwyn. Dywedodd Andrew Johnson, oedd yn gydweithiwr i Mr Chilton, wrth y cwest eu bod wedi teithio i Geredigion o Fanceinion, a'u bod wedi yfed yn drwm yn ystod y prynhawn.

Clogwyn

Ychwanegodd fod Mr Chilton wedi colli ei gi tua 19:00 ac aeth i chwilio amdano yn ei Landrover Freelander. Dechreuodd yrru'n wyllt a chyflym yn y cae, ac fe aeth Mr Johnson ato i geisio ei atal. Ond gyrrodd Mr Chilton i ffwrdd cyn gyrru drwy ffens a dros ochr y clogwyn.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r digwyddiad ychydig cyn 20:00 ar ddydd Gwener 17 Mehefin.

Clywodd y cwest yn Aberystwyth fod olion cyffuriau gwrth-iselder wedi eu darganfod yng ngwaed Mr Chilton yn dilyn ei farwolaeth. Mewn llythyr i'r cwest dywedodd ei feddyg ei fod wedi bod yn cymryd y cyffuriau ers pum mlynedd.

Dywedodd y crwner: "Rydym wedi ein gadael gyda'r dirgelwch o beth oedd yn mynd drwy feddwl Gary pan fu farw."