Leanne Wood: 'Osgoi argyfwng cyfansoddiadol'

Cyhoeddwyd

Roedd Plaid Cymru wedi taro bargen gyda Llafur ar y gyllideb er mwyn "osgoi argyfwng cyfansoddiadol", yn ôl yr arweinydd Leanne Wood.

Ond ychwanegodd Ms Wood nad oedd modd cymryd cefnogaeth Plaid Cymru yn ganiataol ar gyfer cyllidebau i ddod.

Fe gafodd Leanne Wood ei beirniadu gan y Ceidwadwyr am gefnogi Llafur, wedi i'r Blaid ddweud eu bod nhw wedi sicrhau £119m yn ychwanegol ar gyfer polisïau roedden nhw'n cefnogi.

Mae angen i Lywodraeth Lafur Cymru gael cefnogaeth plaid arall er mwyn cymeradwyo'r cynlluniau gwariant ar gyfer 2017-18.

Does gan y blaid Lafur ddim mwyafrif yn y Cynulliad.

Wrth siarad gyda rhaglen BBC Cymru - The Wales Report, mae arweinydd Plaid Cymru yn cyfiawnhau'r cytundeb, gan ddweud:

"Dwi'n ystyried a yw pobl ar hyn o bryd am weld argyfwng cyfansoddiadol yn y Cynulliad, wrth i'r Llywodraeth fethu sicrhau'r gyllideb.

"I ni'n ceisio bod yn wrthblaid gyfrifol. I ni wedi llwyddo i sicrhau'r fargen fwyaf gan unrhyw wrthblaid ers dechrau datganoli. "

Dywedodd Mrs Wood bod ei phlaid wedi sicrhau cytundeb da i bobl ar draws Cymru yn y gyllideb, ond bod y blaid yn dal i weithredu fel gwrthblaid i Lafur, yn enwedig ar fater Brexit.

Fe ychwanegodd nad oedd modd cymryd cefnogaeth y blaid yn ganiataol ar gyfer unrhyw gyllideb yn y dyfodol.

Roedd gweinidogion Llafur wedi taro bargen gyda Phlaid Cymru er mwyn sicrhau y byddai'r gyllideb yn cael ei phasio yn y Senedd.

Mae'r cytundeb - sy'n ymwneud â £119m o wariant - yn cynnwys addewid o £30m yn ychwanegol ar addysg bellach ac addysg uwch, a £5m ar gyfer hybu'r iaith Gymraeg.

Mae rhaglen The Wales Reportar BBC One Wales arnosFercher 26 Hydref am 22:40.