Gwasanaeth ambiwlans yn cyrraedd targed galwadau brys

Cyhoeddwyd

Fe wnaeth y gwasanaeth ambiwlans gyrraedd 80% o'r galwadau mwyaf brys o fewn eu targed ym mis Medi - ei pherfformiad gorau ers blwyddyn.

Targed y gwasanaeth yw cyrraedd 65% o'r galwadau mwyaf brys - galwadau coch - o fewn wyth munud.

Mae gwasanaeth ambiwlans Cymru wedi cyrraedd y targed yna pob mis ers i fodel newydd o dargedau amseroedd ymateb gael ei gyflwyno 12 mis yn ôl.

Yr amser ymateb ar gyfer galwadau coch ar gyfartaledd yng Nghymru oedd 5 munud 12 eiliad.

Cafwyd 37,549 o alwadau brys ym mis Medi, 0.5% i fyny o'i gymharu â mis Awst.

Ond o'r cyfanswm hynny, 1,492 (4%) oedd yn y categori coch, sy'n gymwys ar gyfer y targed amser ymateb.

Ffigyrau 'cadarnhaol'

Fe wnaeth 79.5% o ymatebion i alwadau coch gyrraedd o fewn 8 munud - i fyny o 78.1% ym mis Awst.

Fe wnaeth y saith bwrdd iechyd yng Nghymru gyrraedd y targed o 65%, a hynny am y pedwerydd tro yn olynol.

Mae Ysgrifennydd Iechyd Llywodraeth Cymru, Vaughan Gething wedi disgrifio'r ffigyrau fel rhai "cadarnhaol iawn".

"Mae'r model ymateb clinigol newydd hwn yn rhoi blaenoriaeth i'r galwadau mwyaf brys ac yn sicrhau bod ymateb yn cael ei roi yn gyflym pan fo angen hynny," meddai.