Tai: Apêl yn erbyn penderfyniad Cyngor Sir Conwy

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun, Swyddfeydd Cyngor Sir Conwy

Mae disgwyl i apêl ddechrau ddydd Mercher ynglŷn â chynllun i godi 93 o gartrefi newydd ar gyrion Conwy.

Cafodd y cynllun ei wrthod gan Gyngor Sir Conwy ond mae'r datblygwyr, Beech Developments wedi apelio yn erbyn y penderfyniad, a bydd gwrandawiad yn clywed dadleuon y ddwy ochr.

Fe sefydlwyd grŵp yn lleol i wrthwynebu'r datblygiad - Grŵp Preswylwyr Sychnant - sy'n cynnig nifer o resymau dros wrthod y cynnig.

Maen nhw'n dweud nad yw'r tir o fewn cynllun datblygu Cyngor Conwy, nad yw'r ffyrdd yn addas ar gyfer datblygiad o'r maint yma, ac nad oes ymchwil digonol wedi ei wneud am yr effaith ar yr iaith Gymraeg.

Ymateb y datblygwyr

Dywedodd rheolwr gyfarwyddwr Beech Developments, Matthew Gilmartin fod y cwmni yn gyflogwr lleol sy'n deall yr her sy'n wynebu pobl sydd eisiau cartrefi yn Sir Conwy.

Ychwanegodd bod y cwmni'n credu y bydd y datblygiad yn gymorth i fynd i'r afael â'r argyfwng cartrefu cynyddol sydd yn yr ardal, ac fe fydd canran o'r tai yn gymwys ar gyfer cynllun Cymorth i Brynu.

Dywedodd Mr Gilmartin bod cynlluniau'r cwmni yn gyson â'r lleoliad a'r amgylchedd, a bod y cwmni wedi treulio amser maith yn trafod gyda'r cyngor er mwyn datrys unrhyw drafferthion traffig.

Ychwanegodd eu bod hefyd yn ymwybodol o bwysigrwydd yr iaith Gymraeg ac y byddan nhw'n cyfrannu arian at gyrsiau yn yr iaith fel rhan o'i dyletswyddau cynllunio.