Gwrthdrawiad difrifol ger Dolgellau

Cyhoeddwyd

Mae tri o bobl wedi eu cludo i'r ysbyty gydag anafiadau difrifol yn dilyn gwrthdrawiad ger Dolgellau brynhawn dydd Mawrth.

Ychydig cyn 14:00 cafodd yr heddlu eu galw i wrthdrawiad rhwng dau gar ar ffordd yr A487 ger Bwlch Tal y Llyn. Bu Vauxhall Corsa glas a Suzuki Vitara gwyrdd mewn gwrthdrawiad â'i gilydd.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r digwyddiad yn cynnwys dau ambiwlans awyr.

Cafodd dau o bobl oedd yn y Vauxhall Corsa a gyrrwr y Vitara eu cludo i Ysbyty Glan Clwyd, Ysbyty Gwynedd ac Ysbyty Bronglais. Mae gyrrwr y Vitara wedi dioddef anafiadau sy'n cael eu disgrifio fel rhai sy'n peryglu ei fywyd ac mae'r ddau deithiwr arall wedi dioddef anafiadau difrifol.

Mae'r ffordd ar gau ar hyn o bryd gyda cherbydau'n cael eu hail-gyfeirio.

Mae Heddlu Gogledd Cymru'n apelio am wybodaeth gan lygad-dystion, ac yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu gyda'r Uned Blismona Ffyrdd drwy ffonio 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod U162498.