Menyw wedi ei lladd wrth amddiffyn dyn awtistig

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Llun teulu

Cafodd menyw ei lladd wrth geisio gwarchod dyn awtistig rhag traffig ar ffordd ddeuol brysur yn ne Cymru.Clywodd cwest bod Louise Hopkins, oedd yn 41 oed, wedi peryglu ei bywyd ei hun er mwyn amddiffyn Keith Jones rhag ceir oedd yn pasio ar yr A465 ger Merthyr.

Cafodd ei tharo gan fan a bu farw o anafiadau i'w phen.

Cafodd dyfarniad naratif ei roi yn y cwest a dywedodd y crwner ei bod wedi marw yn dilyn gwrthdrawiad ar y ffordd.

Roedd car Ms Hopkins wedi rhedeg allan o betrol y noson honno ym mis Tachwedd y llynedd ac roedd y ddau yn ceisio cerdded i archfarchnad gerllaw pan ddigwyddodd y ddamwain.

Gwyro i'w hosgoi

Cafodd Ms Hopkins a Mr Jones eu gweld yn "gwasgu at ei gilydd" wrth i geir basio yn agos a'i hosgoi o fodfeddi yn unig.

Roedd hi'n noson stormus, y ddau mewn dillad tywyll a doedd yna ddim golau stryd ar y ffordd.

Dywedodd gyrrwr y fan, Lindon Gregg wrth y cwest: "Y cwbl glywais i oedd ergyd. Mi oeddwn i yn meddwl mod i wedi taro anifail neu rywbeth.

"Dwi ddim yn deall sut wnes i ddim ei gweld hi."

Roedd gyrwyr eraill wedi rhoi gwybod i'r heddlu eu bod ar y ffordd a bod ceir yn gorfod gwyro i'w hosgoi.

'Rhoi eraill yn gyntaf'

Cafodd Keith Jones ei ddarganfod yn swatio yn y llwyni wedi'r ddamwain.

Clywodd y cwest bod Louise Hopkins ddim wedi dilyn Rheolau'r Ffordd Fawr trwy gerdded gyda llif y traffig.

Roedd hi'n fam i fachgen 12 oed ac wedi codi miloedd o bunnau ar gyfer elusennau.

Dywedodd ei mab Joseph Hopkins wedi'r ddamwain ei bod hi'n fam "garedig iawn" a dywedodd rhieni Ms Hopkins ei bod "wastad yn rhoi eraill yn gyntaf".