Cyswllt awyr rhwng Caerdydd a Heathrow yn bosib

Cyhoeddwyd

Nid yw cyswllt awyr rhwng Caerdydd a maes awyr Heathrow "allan o'r cwestiwn", yn ôl cadeirydd Maes Awyr Caerdydd.

Awgrymodd Roger Lewis y gallai gwasanaeth o'r fath fod yn bosib pe byddai'r maes awyr yn Llundain yn cael ei ehangu.

Byddai cyswllt gyda Heathrow yn golygu y gallai teithwyr ddal awyrennau eraill o Lundain wedyn meddai.

Fore Mawrth fe gyhoeddodd Llywodraeth y DU ei bod yn cefnogi ehangu maes awyr Heathrow.

Mae Llywodraeth Cymru sydd yn berchen maes awyr Caerdydd wedi cefnogi trydydd llain awyr yn y gorffennol.

Dadansoddiad Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru, Daniel Davies

Penderfyniad ynglŷn â darn o dir cymharol fach ar gyrion Llundain yw hyn.

Ond mae Carwyn Jones yn gobeithio perswadio Theresa May bod hyn yn gyfle iddi brofi mai llywodraeth ar gyfer Prydain oll yw ei llywodraeth hi.

Mae e'n ceisio manteisio ar y sylw sydd ar Heathrow er mwyn cryfhau ei lais yn San Steffan.

Mae rhai aelodau o gabinet Mrs May yn ddig. Ond mae Mr Jones yn dweud gall Mrs May ddibynnu arno ef, os ydy hi'n barod i wrando ar ei ofynion.

Cysylltu Prydain a'r byd yw'r bwriad. Ond mae angen cysylltiadau gwell rhwng Heathrow a Chymru os yw Cymru am elwa, meddai Mr Jones.

Bydd yn rhaid gwella gwasanaethau rheilffyrdd o Gymru i'r maes awyr, meddai Mr Jones, a hynny erbyn 2024.

Mae e hefyd yn defnyddio hyn fel cyfle i'w hatgoffa am yr angen i wella'r prif reilffyrdd yn ne a gogledd Cymru, tra bod Plaid Cymru wedi dweud dylai arian gael ei dalu i Gymru os oes 'na wariant cyhoeddus ar wella trafnidiaeth rhwng Heathrow a Llundain.

Mewn llythyr at Theresa May wythnos diwethaf, fe alwodd Mr Jones am gyfran deg o lefydd glanio i Gymru yn Heathrow. Mae 'na gytundeb gyda llywodraeth yr Alban yn barod.

Diolch i'w pherchnogaeth o faes awyr Caerdydd, mae gan lywodraeth Cymru diddordeb mawr yn y diwydiant hwn. Ac mae'r llywodraeth yn awyddus i gael pwerau dros y dreth ar hedfan- rhywbeth mae llywodraeth Prydain wedi gwrthod rhoi iddyn nhw.

Yr awgrym gan Carwyn Jones: Efallai bod hi'n bryd i'r Ceidwadwyr yn San Steffan ail-feddwl eu gwrthwynebiad i fwy o ddatganoli yn y maes hwn?

Dywedodd Mr Lewis wrth raglen Good Morning ar BBC Radio Wales, cyn y cyhoeddiad am y maes awyr: "Fe allech chi ddangos eich tocyn yng Nghaerdydd a mynd yn syth i siwrneiau ar draws y byd."

Dywedodd fod mwy na un miliwn o bobl yn teithio o feysydd awyr Llundain er mwyn mynd ar deithiau hir.

"Fe allai gymryd 10 mlynedd cyn y bydd awyren yn glanio ar darmac newydd Heathrow," meddai.

"Felly mae gyda ni 10 mlynedd yng Nghymru i chwarae ein rhan- rhan fawr ar gyfer Cymru, rhan reit fach i Heathrow, er mwyn annog y miliwn o bobl i ystyried opsiynau o Gaerdydd."