Penodi Dean Keates yn rheolwr newydd Wrecsam

Cyhoeddwyd

Mae Clwb Pêl-droed Wrecsam wedi cyhoeddi mai'r cyn gapten Dean Keates sydd wedi ei benodi'n rheolwr newydd.

Bydd e'n cael ei groesawu'n swyddogol i'r Cae Ras brynhawn Mawrth.

Mae Keates, sy'n 38 oed, wedi arwyddo cytundeb 18 mis hyd at ddiwedd tymor 2018.

Roedd ef, Joey Jones ac Andy Davies wedi bod yn rheoli'r clwb dros dro ers diswyddo Gary Mills ar 13 Hydref.

'Ymgeisydd ardderchog'

Dyma fydd ei swydd gyntaf fel rheolwr, wedi treulio 20 mlynedd fel chwaraewr proffesiynol a chapten gyda'r clwb. Fe oedd y capten pan enillodd Wrecsam Tlws FA Lloegr yn 2013.

Yn ôl un o gyfarwyddwyr Clwb Pêl-droed Wrecsam John Mills: "Rydyn ni wrth ein bodd i groesawu Dean... fel rheolwr parhaol newydd y clwb, yn dilyn ei gyfnod yn arwain y tîm rheoli dros dro.

"Rydyn ni'n credu ein bod wedi dewis ymgeisydd ardderchog i symud y clwb yn ei flaen, a chyflawni ein dyheadau ni a'r cefnogwyr."

Mae gwefan y clwb hefyd wedi rhyddhau datganiad yn cyhoeddi ymddiswyddiad Don Bircham a Barry Horne fel cyfarwyddwyr y clwb ar unwaith.