50 o bobl yn mynd ar goll pob diwrnod yng Nghymru

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu yng Nghymru yn delio â mwy na 50 o adroddiadau pob diwrnod ar gyfartaledd am bobl ar goll.

Yn ôl ffigyrau newydd, mae bron i 60% o'r adroddiadau am blant.

Un o luoedd Cymru, Heddlu Gwent yw'r llu sydd â'r gyfradd uchaf o adroddiadau am blant ar goll yng Nghymru a Lloegr.

Aeth 3,641 o blant ar goll yng Ngwent yn y flwyddyn ddiwethaf, sy'n gyfradd o 6.2 i bob 1,000 plentyn yn yr ardal - y cyfartaledd ledled Cymru a Lloegr yw 2.7 i bob 1,000.

Fe aeth cyfanswm o 19,232 o blant ar goll yng Nghymru yn 2015/16, yn ôl ffigyrau'r Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol.

Fe welodd Heddlu Dyfed-Powys gynnydd o 55% yn nifer y plant aeth ar goll, o 1,197 yn 2014/15 i 1,857 yn 2015/16.

Cyfanswm nifer y galwadau am bobl ar goll ym mhedwar o luoedd heddlu Cymru oedd:

  • Dyfed-Powys - 3,336
  • Gwent - 4,978
  • Gogledd Cymru - 3,852
  • De Cymru - 7,066