Gogledd Cymru yn y 10 lleoliad gorau yn y byd i deithwyr

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae gogledd Cymru yn cynnig gwledd o gyfleoedd awyr agored yn ôl Lonely Planet

Gogledd Cymru yw un o'r 10 lle gorau i ymweld a nhw ar draws y byd yn 2017, yn ôl Lonely Planet.

Mae'r ardal wedi ei chynnwys yn y 10 uchaf gan y cyhoeddwyr yn dilyn adfywiad mewn sawl lleoliad, a chyfleoedd awyr agored sy'n gwneud y gorau o'r tirlun.

Yn ogystal â'r cyfleoedd antur, mae'r gogledd yn denu pobl sy'n chwilio am fwyd da, cyfleoedd i wylio'r sêr a gwledd o dreftadaeth.

Mae Gogledd Cymru wedi cyrraedd y pedwerydd safle ar y 10 uchaf ar draws y byd, gyda Choquequirao ym Mheriw ar y brig.

Ymysg yr atyniadau sydd wedi dal llygaid y cyhoeddwyr mae Surf Snowdonia yn Nolgarrog, Conwy, gwifren Zipworld uwchben chwarel y Penrhyn ym Methesda a pharc cenedlaethol Eryri.

Mae Llywodraeth Cymru wedi croesawu'r newyddion gan ddweud bod nifer yr ymwelwyr i Gymru wedi cynyddu ac y bydd y wobr yn rhan o farchnata'r llywodraeth ar gyfer 2017.

Cafodd y 10 lleoliad eu cynnwys ar y rhestr am eu bod yn cynnig rhywbeth newydd i ymwelwyr wneud neu weld, neu fod rhywbeth arbennig yn digwydd yno yn y flwyddyn nesaf.

Roedd ystyriaeth hefyd i ddatblygiadau diweddar neu os oedd arbenigwyr Lonely Planet yn teimlo nad yw'r lle yn cael sylw haeddiannol.

ffynhonnell y llun, Bruce Adams
disgrifiad o’r llunMae gwifren wib Bethesda yn atyniad i ymwelwyr anturus
ffynhonnell y llun, Keith O'Brien
disgrifiad o’r llunMae Eryri yn boblogaidd gyda phobl sy'n gwylio'r ser oherwydd y diffyg golau artiffisial

Roedd ysgrifenwyr a golygyddion wedi edrych ar gannoedd o leoliadau ar draws y byd cyn penderfynu ar y 10 uchaf.

Dywedodd Tom Hall, Cyfarwyddwr Golygyddol Lonely Planet, bod gogledd Cymru yn y 10 uchaf "am fod yr ardal yn haeddu cael ei chydnabod ar y llwyfan byd-eang".

"Mae'n ardal syfrdanol gyda phob math o weithgareddau ar gael i ddiddanu teithwyr," meddai.

"Mae gogledd Cymru yn berl ac fe ddylai fod ar radar bob teithiwr."

Yn ôl Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates fe fydd safle gogledd Cymru ar y rhestr yn siŵr o ddenu ymwelwyr newydd: "Rydyn ni wedi gweld buddsoddiad mewn cynnyrch sydd yn denu pobl i Gymru, nifer am y tro cyntaf ac unwaith maen nhw yng Nghymru maen nhw'n profi'r croeso cynnes, y diwylliant a hanes yr ardal."

Y 10 uchaf yn llawn:

Choquequirao, Periw

Taranaki, Seland Newydd

Yr Azores, Portiwgal

Gogledd Cymru

De Awstralia

Aysén, Chile

Y Tuamotus, Polynesia Ffrengig

Arfordir Georgia, UDA

Perak, Malaysia

Skellig Ring, Iwerddon