John Rees-Evans i geisio am arweinyddiaeth UKIP

Cyhoeddwyd

Mae Cymro sy'n gyn ymgeisydd seneddol UKIP wedi cyhoeddi ei fod am geisio am arweinyddiaeth y blaid.

Cafodd John Rees-Evans sylw yn 2014 pan gafodd ei ffilmio'n dweud bod asyn hoyw wedi ceisio treisio ei geffyl, wrth ateb cwestiwn am bobl hoyw.

Dywedodd Mr Rees-Evans bod ei sylwadau yn "dynnu coes" a'i fod yn ymddiheuro os oedd wedi tramgwyddo unrhyw un.

Mr Rees-Evans yw'r wythfed person i gynnig ei hunain i fod yn arweinydd newydd y blaid.

'Ymladdwyr dros ryddid'

Dywedodd Mr Rees-Evans wrth raglen Daily Politics y BBC: "Rydw i'n awgrymu symud grym o'r arweinwyr i'r aelodau.

"Dwi'n credu mewn proses o'r enw democratiaeth uniongyrchol, lle nad oes gan yr arweinyddiaeth unrhyw awdurdod i symud y blaid i un cyfeiriad heb ganiatad uniongyrchol."

Ffynhonnell y llun, MERTHYR FAN / YOUTUBE
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd John Rees-Evans ei ffilmio yn gwneud sylwadau am bobl hoyw

Ychwanegodd Mr Rees-Evans na fyddai'n gwadu bod ffraeo o fewn y blaid, gan ddisgrifio aelodau UKIP fel "ymladdwyr dros ryddid".

"Maen nhw newydd ennill y frwydr. Galla'i ddweud o fy mhrofiad personol, pan nad oes gelyn cyffredin mae ymladdwyr yn troi ar ei gilydd."

Dywedodd ei fod eisiau troi'r teimladau ymosodol "tuag at y gelyn".

Roedd Mr Rees-Evans yn ymgeisydd yn Ne Caerdydd a Phenarth yn 2015. Fe gafodd sylw yn y wasg ar ôl i fideo ymddangos ohono'n gwneud sylwadau am bobl hoyw, gan ddweud stori am yr asyn a'i geffyl.

Ddydd Llun, dywedodd Mr Rees-Evans bod y sylwadau yn "dynnu coes": "Roedd yn gamgymeriad. Des i mewn i wleidyddiaeth yn gynnar iawn. Dwi'n ymddiheuro os wnes i dramgwyddo unrhyw un drwy wneud hynny."