Diffyg cyfleusterau bancio yn 'peri pryder' i AS

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Google

Mae diffyg cyfleusterau bancio ym Mlaenau Ffestiniog yn "peri pryder" i AS yr ardal.

Mae'r Aelod Seneddol Plaid Cymru, Liz Saville Roberts yn feirniadol o benderfyniad diweddar banc HSBC i gau eu cangen ym Mlaenau Ffestiniog gan adael dim ond un peiriant ATM 24 awr yn y dref.

Mae Ms Roberts hefyd wedi annog darparwyr peiriannau arian i sicrhau bod cyflenwad digonol o arian ym mheiriannau arian parod y dref, yn dilyn nifer o adroddiadau bod pobl wedi methu tynnu arian allan yn yr wythnosau diwethaf.

Mae HSBC yn dweud fod tri pheiriant ATM ym Mlaenau Ffestiniog yn barod gydag un ohonynt yn un 24 awr y dydd.

Dywedodd Liz Saville Roberts: "Mae'n rhaid cael gwasanaethau digonol i ddelio â'r galw gan bobl leol ac ymwelwyr.

"O ystyried fod HSBC wedi cymryd y penderfyniad i gau'r banc olaf ym Mlaenau Ffestiniog, a hynny yng ngwyneb gwrthwynebiad lleol chwyrn, mae'n ddyletswydd arnynt i wneud popeth o fewn eu gallu i wneud yn iawn am eu gweithredoedd; sy'n cynnwys gosod peiriant ATM ychwanegol."

Ychwanegodd y gall y broblem effeithio ar y diwydiant twristiaeth sy'n tyfu yn y dref, a bod angen peiriant arall ar frys.

Dywedodd HSBC eu bod wedi cynnal trafodaethau gyda chyflenwr ynglŷn â'r posibilrwydd o osod peiriant ATM arall yn y dref, ond bod y penderfyniad wedi ei wneud i beidio bwrw ymlaen, am fod yna dri pheiriant ATM yn bodoli yn barod ac un yn un 24 awr y dydd.

Ychwanegodd y llefarydd: "Doedd yr ATM ddim ar gael unwaith am gyfnod byr ym mis Medi ond fe fyddwn ni yn cysylltu gyda darparwr yr ATM i weld beth allwn ni wneud i wneud y peiriant yn fwy dibynadwy."