Ymchwiliad wedi lladrad mewn siop yng Nghaerdydd

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Heddlu De Cymru

Mae'r heddlu yn ymchwilio wedi i ddau ddyn mewn mygydau ddwyn o siop yng Nghaerdydd.

Am oddeutu 20:45 nos Sul, fe aeth y ddau ddyn i mewn i siop yng Ngabalfa a mynnu arian.

Fe redodd y ddau i ffwrdd gyda photeli o alcohol.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Lloyd Williams o Heddlu De Cymru: "Mae'r bygythiadau a wnaed i'r siopwr yn awgrymu y gall un dyn fod gyda dryll, ond, ni welwyd arf, felly rydym yn credu nad oedd yn ôl pob tebyg yn wir."