Grantiau o £2m i drawsnewid hen ysgol a sied

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google

Mae hen adeilad ysgol 170 oed a hen sied nwyddau rheilffordd wedi derbyn grantiau o £1m yr un i'w trawsnewid.

Mae gwirfoddolwyr yn Y Fron, Dyffryn Nantlle, yn gobeithio adnewyddu hen adeilad Ysgol Bronyfoel i fod yn ganolfan sy'n cynnwys byncws 18-gwely, siop bentref, caffi ac ystafell gymunedol.

Yng Ngallt Melyd, Sir Ddinbych, bydd y sied restredig Gradd II yn cael ei droi'n gaffi a chanolfan treftadaeth, gyda chyfleuster i rentu beiciau, rhandiroedd a pherllan.

Daw'r grantiau, gwerth cyfanswm o £2m, gan Gronfa Loteri Fawr Cymru.

Bydd y gwaith o drawsnewid yr ysgol yn dechrau'r flwyddyn nesaf, gyda'r nod o agor yn gynnar yn 2018.

Dywedodd Jim Embrey, cadeirydd grŵp Canolfan Y Fron - sy'n gyfrifol am y prosiect - y bydd y grant o £947,000 yn "gweddnewid" yr ardal.

Mae'r cynllun ar hen safle Ysgol Bronyfoel, gafodd ei gau yn 2015, hefyd yn cynnwys ystafell driniaeth newydd ar gyfer therapi ac iechyd, gwasanaethau harddwch ac ystafelloedd newid ar gyfer y maes chwarae cyfagos.

Ffynhonnell y llun, Cronfa Loteri Fawr Cymru

Bydd y gwaith gwerth £1.1m o adnewyddu'r sied hefyd yn dechrau yn 2017.

Dywedodd Rheolwr Mentrau Cymunedol Grŵp Cynefin, Mair Edwards: "Bydd y Sied yn darparu cyfleoedd cyflogaeth, gwirfoddoli ac addysgol gwerthfawr, yn ogystal â gwarchod treftadaeth Gallt Melyd."